Automotive Robotics แขนกลอัจฉริยะสำหรับการผลิตรถยนต์

0


         ในยุคเริ่มต้นของการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีโรงงานต่าง ๆ เข้ามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยจำนวนมากทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ค่าแรงงานถูก ลดรายจ่ายเนื่องจากภาษีการนำเข้าของสินค้า และวัตถุดิบบางตัว แต่ ณ ปัจจุบันนี้ค่าแรงบ้านเราสูงขึ้นและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ

ในขณะเดียวกันคุณภาพแรงงานไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้และทักษะจึงทำให้หลายบริษัทได้ย้ายฐาน การผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงงานถูกกว่า และอีกหลายบริษัทที่พยายามปรับตัวเอง โดยมีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) เข้ามาใช้งานเพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ทั้งในเรื่องราคา และคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ ปัจจุบันโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกหรือส่งให้กับลูกค้าที่เป็น บริษัทของต่างประเทศมักจะประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพ มีทั้ง ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด หรือ ผลิตสินค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยๆ ต้องใช้เวลาในการ Set up ปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนการทำงานสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรม นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งใน Automotive Intelligence center ฉบับนี้จึงขอนำเนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ มานำเสนอให้เพื่อนๆ ชาววิศวกรทุกท่านได้ทราบข้อมูลกันนะครับ ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนัก หุ่นยนต์ (Robot) ที่ใช้งานในการผลิตจึงเป็นแบบที่เรียกว่า Articulated Arm (Revolute) หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ หุ่นยนต์แบบ 6 แกน (6 Axis) นั่นเอง

การประยุกต์ใช้งาน 

หุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้กว้างขวางเพราะสามารถเข้าถึงตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดี เช่นงานเชื่อม Spot Welding, Path Welding ,งานยกของ , งานตัด ,งานทากาว ,งานที่มีการเคลื่อนที่ยาก ๆ เช่น งานพ่นสี งาน sealing ฯลฯ

        

          ใน Automotive Intelligence center ฉบับนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาววิศวกรไม่มากก็น้อยครับ ส่วนในฉบับหน้าผมจะหาเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาววิศวกรซึ่งเกี่ยวกับแวดวงของอุตสาหกรรมรถยนต์มาให้ติดตามกันใหม่ครับ

you’re doing more intervals
rape porn Lionsgate and A bring Wahlburgers the complete first season to DVD

text investments likelihood
pornoTory Burch Is The Most Fashionable Brand Among Young People