รางกระดูกงูแบบใหม่

0

    
เครื่องจักรทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รางกระดูกงู (Cable Drag Chain) ในการจัดระเบียบสายไฟของเครื่องจักรเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน การซ่อมบำรุง หรือการเคลื่อนย้าย แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ความยากและใช้เวลานานในการประกอบรางกระดูกงู ทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรส่งผลต่อ
การสูญเสียกำลังการผลิต

     รางกระดูกงูแบบใหม่ที่จะนำเสนอในบทความนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เราจะมาดูกันว่าการประกอบ
รางกระดูกงูแบบเก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไรโดยจะให้พรีเซ็นต์เตอร์ที่เป็นวิศวกรสาวสวยประกอบ
รางกระดูกงูแบบใหม่และให้หนุ่มหล่อ(จริงๆ นะ) วิศวกรผู้มีรูปร่างกำยำบึกบึนเป็นผู้ประกอบรางกระดูกงูแบบเก่า
มาลองดูกันว่าแบบไหนจะเวิร์คกว่ากัน