ถามตอบ / ‘คุณชาลี เขมะพันธุ์มนัส’

ฟังเรื่องเล่าจากคุณชาลี เขมะพันธุ์มนัส ผู้บริหารของบริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก จำกัด ถึงความเป็นมาของบริษัทและหลักการในการดำเนินธุรกิจ

ถามตอบ / ‘คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา’

ผู้บริหารท่านแรก คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา ประธานกรรมการของบริษัทคอมโพแม็ก จำกัด
Buy Online

Popular Articles