AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES AND CONTROLLER

13

AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES AND CONTROLLER

สำหรับ EF Magazine ฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสวิตซ์อีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ Automatic Transfer Switch หรือ ATS กันสักหน่อยค่ะ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้กับ application งานระบบไฟฟ้ามากขึ้น

ขอเกริ่นนำสักนิด สำหรับอุปกรณ์จำพวก Change Over Switch ค่ะ

Change Over Switch คือ สวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้า ยกตัวอย่างการใช้งาน เช่น เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ Change Over Switch จะสับสวิตซ์ไปยังแหล่งจ่ายสำรองซึ่งอาจจะเป็นไฟจากแผงโซล่าห์ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานยังสามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ แบ่งออกตามการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Manual Transfer Switch (MTS) สวิตซ์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบใช้มือสั่งการ
 2. Automatic Transfer Switch (ATS) สวิตซ์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Motor Drive Switch นั่นเอง ให้เห็นภาพง่ายๆคือการเอาอุปกรณ์ MTS มาติด Motor Drive เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนของสวิตซ์แบบอัตโนมัตินั่นเอง

 

หลายท่านยังสงสัยว่าทำไมจึงจะต้องติดเจ้า ATS นี้ด้วย และจะช่วยงานทางด้านไฟฟ้าเราอย่างไร ?

สำหรับงานบางประเภทนั้นมีความสำคัญ ไม่สามารถจะเกิดไฟดับ หรือไฟตกได้ เช่น งานทางด้าน Network สื่อสารต่างๆ , งานทางด้านการบิน  อุปกรณ์ ATS นี้จะเป็นตัวลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เสมือนว่ามีตัว back up ไฟอีกชั้นหนึ่ง

 

นอกจากนี้ ATS เองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน application ในโรงงาน เช่น กลับทิศมอเตอร์เดินหน้า – ถอยหลัง  หรือใช้แทน Latching relay สลับทำงานของปัมป์น้ำขนาดใหญ่ไม่ต้องเพิ่มแมกเนติกส์

 

 

ตัว ATS เป็นแค่สวิตซ์แล้วจะทำงาน AUTO ได้อย่างไร ?

ตัว ATS นั้นจะทำงานได้แบบอัตโนมัติก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับชุด Controller ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกว่า Automatic Transfer Switch Controllers ซึ่งปัจจุบัน จะควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

ความสามารถของ ATS Controller ทางด้านการควบคุมการสับสวิตซ์  โดยตรวจสอบและกำหนดค่าสภาวะในการทำงานของ ATS ได้ เช่น

 • แรงดันปกติ,ความถี่ปกติ
 • แรงดัน, ความถี่ เกิน(OVER)/ต่ำ(UNDER)   และสามารถกำหนดฮีทเทอรีซีทในการกลับคืนสภาวะปกติได้ และการเซ็ตค่าสามารถเซ็ตแยกอิสระทั้ง ฝั่ง NORMAL และ EMERGENCY ได้
 •  สามารถปรับตั้งค่าเวลาในการทรานส์เฟอร์ได้(TIME DELAY) โดยค่าที่ต้องปรับตั้งได้มีดังนี้   MAIN FAILURE TIMER , DELAY ON TRANSFER TIMER, MAIN RETURN TIMER และ COOL DOWN TIMER เป็นต้น

ความสามารถของ ATS Controller ทางด้านการแสดงผล

 • ATS Controller จะมี  LED แสดงสภาวะการทำงานของหน้าสัมผัสสวิทช์ว่าอยู่ในตำแหน่งใด มีแหล่งจ่ายใดมาบ้าง และมี LED โชว์ FAULT เมื่อ เกิดเหตุการณ์ชุดควบคุมสั่งงานแล้วแต่  ATS ไม่ทำงานตามฟังค์ชั่น
 • แสดงค่าแรงดันและความถี่ของทั้ง 2 แหล่งจ่ายได้และสามารถดูค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่ากระแส, ค่ากำลังไฟฟ้า และค่าเพาวเวอร์แฟคเตอร์ เป็นต้น

 

 

อัพเดต Technology ใหม่ของ ATS Controller กันสักนิด

ปัจจุบันนอกจาก Function ข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากการแข่งขันเทคโนโลยีทางไฟฟ้าค่อนข้างสูง ผู้ผลิต ATS Controller ก็พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้ผู้ใช้ได้วิ่งตามกระแสอีกเช่นกัน

 

ยกตัวอย่าง

ATS Controller ของแบร์ด  

 

 • ฟังก์ชั่น  Engine Exercise ฟังก์ชั่นสำหรับให้เครื่องยนต์กลไกต่างๆ มีการทำงานตามระยะเวลาที่ตั้งไว้บ้าง เพื่อให้พร้อมใช้งานทุกครั้งเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน (เสมือนการออกกำลังกายของเครื่องยนต์ค่ะ)
 • การเลือกฟังก์ชั่น MANUAL สามารถสั่งงานโดยปุ่มกดที่ของ Controller เลย ไม่ต้องออกแรงบิดคันโยกเหมือนสมัยก่อน
 • สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 หรือ RS-485 กับระบบ ซอฟท์แวร์ ได้ ผ่าน PROTOCOL สื่อสาร โดยสามารถดูสถานะการทำงานของ ATS เซ็ตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รวมถึงการสั่งควบคุม ผ่านระบบซอฟท์แวร์ได้
 • ค่าที่ให้เซ็ตละเอียด หลากหลายมากขึ้น เช่น การเซ็ต Interlock time ของช่วงเวลาในการสั่ง Transfer Switches จากแหล่งจ่ายที่  1 ไปแหล่งจ่ายที่ 2 เพื่อไม่ให้ไฟชนกัน

EF ในฉบับนี้คงจะตอบข้อข้องใจของผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับการเลือกใช้ ATS และชุด Controller ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการจะใช้ฟังก์ชั่นไหน และราคาพอเหมาะหรือไม่ค่ะ