ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนล้วนมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ระบบวิชั่นและให้ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างแสงแต่ละประเภทรวมถึงตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในแต่ละแบบ

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เซมิคอนดักเตอร์” แต่อาจจะสงสัยว่าในความหมายที่แท้จริงแล้วคืออะไร

การที่จะมองเห็นภาพชัดเจนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแสงเป็นส่วนสำคัญ แสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) ไปยังวัตถุ (Object)

ในวงการอุตสาหกรรมนั้นความต้องการในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องในการบรรจุชิ้นงาน

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมีใช้กันมาก และแพร่หลายในกระบวนการผลิตรถยนต์ แต่จะมีบางตำแหน่งที่ต้องการคุณสมบัติ พิเศษของตัว Prox นี้ Proximity sensors มักจะมีระยะตรวจจับ

กระบวนการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่ง เริ่มตั้งแต่ การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์, การสร้างเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อน

จากเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมา ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นเอง นับได้ว่าโดนผลกระทบอย่างมากค่ายรถยนต์ที่โดนผลกระทบโดยตรงเลยได้แก่
Skip to toolbar