แก้ปัญหากวนใจ ระบบไฟฟ้าโรงงาน กับ Surge Protection

0

แก้ปัญหากวนใจ ระบบไฟฟ้าโรงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีความไวต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับมาสูงมาก ผลกระทบอาจจะแค่เพียง เล็กน้อย อาจทำงานผิดเพี้ยนหรือผลกระทบรุนแรงถึงขั้นชำรุดเสียหายเลยก็ได้

30-31

เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามีปัญหาระบบไฟฟ้าอะไรบ้างทีเราพบเห็นกันบ่อยๆในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้าโรงงาน2

1. ปัญหาไฟตกชั่วคราว (voltage dip/voltage sag) คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้า ลดตํ่าลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆ นับว่าเป็นปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุด

สาเหตุ อาจเกิดจากต่อโหลดขนาดใหญ่ในระบบ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันในระบบ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องการกระแสไฟฟ้ามากเมื่อเทียบ
กับการทำงานในภาวะปกติ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าในสายส่งการไฟฟ้าฯ ลดตํ่าลง
ผลกระทบ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ควบคุมบางส่วนชำรุดเสียหายได้นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอายุการใช้งานสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Protection เพื่อป้องกันระบบควบคุม
มอเตอร์ หรือติดตั้ง Voltage Stabilizer

ระบบไฟฟ้าโรงงาน2

2. ปัญหาไฟดับ (Black Out) คือ สภาวะที่กระแสไฟฟ้าหยุดไหล

สาเหตุ เกิดจากความต้องการกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าฯ ที่มากเกินไป, เกิดไฟฟ้าลัดวงจรใน
สายส่ง และปัญหาที่เกิดกับสายส่งการไฟฟ้าฯ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม หรือหม้อแปลงระเบิด ฯลฯ ซึ่งส่งผล
ให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากการไฟฟ้าได้
ผลกระทบ ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์หยุดชะงัก สินค้าในกระบวนการผลิตอาจเสียหาย
แนวทางแก้ไข ปัญหานี้อาจจะแก้ไขยากตรงที่บางทีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และ
นานแค่ไหน โดยปกติจะทำการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือบางที่อาจจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เพื่อสำรองไฟกรณีไฟฟ้าดับ

ระบบไฟฟ้าโรงงาน4

3. ปัญหาไฟกระชาก (Spike) คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหัน

สาเหตุ อาจเกิดจากฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง หรืออาจเกิดจากสายส่งของการไฟฟ้าฯ ที่หยุดการทำงานไป
และกลับมาทำงานใหม่อย่างกะทันหัน
ผลกระทบ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร และอุปกรณ์ควบคุม
บางส่วนอาจชำรุดเสียหายได้ นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอายุ
การใช้งานสั้นลง แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Surge Protection และตรวจสอบการติดตั้งระบบสายดินให้มี
ความถูกต้องและปลอดภัย

แก้ปัญหากวนใจ ระบบไฟฟ้าโรงงาน

4. ปัญหาไฟเกิน (Swell) คือสภาวะที่มีแรงดันไฟฟ้าไหลมามากเกินในช่วงเวลาสั้นๆ (1/120 วินาที)

สาเหตุ เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์กินไฟมาก เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อหยุดทำงาน แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในมอเตอร์ จะไหลกลับเข้า ระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูง
เกินชั่วขณะ
ผลกระทบ ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง และอาจเกิดความเสียหายได้หากอุปกรณ์นั้นไม่
สามารถทนแรงดันเกินนี้ได้ แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Stabilizer หรือ Surge Protection

สนใจสารมา ตรวจสอบ Spec สินค้าได้ที่นี่ factomart.com

แก้ปัญหากวนใจ ระบบไฟฟ้าโรงงาน-001

5. ปัญหาสัญญาณรบกวน (Noise) คือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMI (Electro Magnetic Interference) หรือสัญญาณวิทยุรบกวน RFI (Radio Frequency Interference)

สาเหตุ เกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น ฟ้าผ่า), หรือโดยมนุษย์เช่นการเปิด-ปิดสวิตช์
อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องส่งวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบ อาจทำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด จอแสดงผลผิดเพี้ยน อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ในกระบวนการผลิตได้
แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ EMI/RFI Filter

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับปัญหาของคุณภาพไฟฟ้าที่พบบ่อย ความจริงยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่ควรให้ความสำคัญ แต่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในฉบับนี้ ไว้คราวหน้า จะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะ