BARCODE VS RFID

1

 
“เทคโนโลยี RFID มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้แทน BARCODE เรามาดูกันว่า RFID มีดียังไงถึงเอามาใช้แทน BARCODEได้”
คุณอาจจะเคยได้ยินว่าเทคโนโลยี RFID สามารถที่จะเอามาใช้แทน BARCODE ได้ ทางนิตยสารเพื่อนวิศวกรจึงนำข้อมูลและประเด็นหลักเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ดูกันครับ
RFID สามารถอานข้อมูลได้หลายรูปแบบ ข้อมูลที่บันทึกใน RFID Tag สามารถที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ซ้ำลงไปได้ ในขณะที่ BARCODEไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังจากที่บันทึกแล้ว โดยปกติแล้ว RFID Tag สามารถที่จะบันทึก้อมูลได้มากถึง 100,000 ครั้งและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ซึ่งหลักการนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในการบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่เข้าไปได้เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น ประเภทงานที่ใช้ในการผลิตซึ่งบันทึกข้อมูลของกระบวนการผลิตต่างๆ ลงไปใน RFID Tag เพื่อที่จะตรวจสอบกลับว่าสินค้าชิ้นนั้นผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนใดมาบ้างแล้ว เรามาลองดูตัวอย่างกันเลยครับ
• RFID Tag สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตได้ เช่น สีที่พ่นในวัสดุเป็นสีอะไร หรือถ้ามีกระบวนการเชื่อม หลังจากที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วสามารถบันทึกข้อมูลใน RFID Tag ว่ากระบวนการเชื่อมนั้นสำเร็จหรือไม่ได้ เพื่อความสะดวกในการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่อไป
• ข้อมูลที่บันทึกใน RFID Tag ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อีกด้วย เช่น เวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการผลิตสามารถที่จะถูกบันทึกลงไปใน RFID Tag ได้ เมื่อนำมาวิเคราะห์เราสามารถระบุได้ว่ากระบวนการใดใช้เวลามากเกินไปและเป็นคอขวดของกระบวนการผลิต
• ในการอ่านข้อมูลของ RFID นั้น RFID Tag และเครื่องอ่านข้อมูลไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแนวเส้นตรงอย่าง BARCODE ทำให้สะดวกและรวดเร็วกว่าในการอ่านข้อมูล
• RFID ระยะการอ่านที่ไกลกว่า BARCODE เนื่องจากว่า RFID ใช้ส่งสัญญาณแบบคลื่นวิทยุ แต่BARCODEใช้วิธีการข้อมูลแบบรูปภาพซึ่งจำเป็นต้องใช้ความคมชัด
• RFID มีความคงทนกว่า เนื่องจาก RFID Tag จะถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน สามารถทนต่อความชื้นและการเสียดสีจากการใช้งาน ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เป็นรูปภาพของ BARCODEจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นรูปภาพบนกระดาษเมื่อถูกความชื้นหรือมีรอยเปื้อนอื่นๆ บนรูปภาพจะทำให้เครื่องอ่าน BARCODEไม่สามารถอ่านได้หรืออ่านผิดพลาด
BARCODE เทียบกับ RFID

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี RFID จะมีจุดเด่นมากมายเมื่อเทียบกับBARCODEแต่ก้อมีเหตุผลอื่นอยู่หลายประการที่ยังทำให้BARCODEเป็นนิยมใช้กันแพร่หลายกว่า RFID ซึ่งมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้
• ด้านราคา – เทคโนโลยี BARCODEมีต้นทุนต่ำกว่าเทคโนโลยี RFID หลายเท่าตัว ซึ่ง Tag BARCODE นั้นจะมีราคาตั้งแต่ 30 สตางค์ จนถึง 1 บาท ในขณะเดียวกัน RFID Tag ในอุตสาหกรรมมีราคาไม่ต่ำกว่า 50 บาท แม้แต่ตัวอ่าน RFID ก็มีราคาที่สูงกว่าตัวอ่าน BARCODE อีกด้วย
• ความแม่นยำ – ในการอ่านข้อมูลระหว่าง RFID และ BARCODEไม่ได้สร้างข้อแตกต่างกันมากนัก
• วัสดุบางอย่างในตัวชิ้นงานที่มีผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุของ RFID ทำให้ RFID ไม่สามารถใช้งานได้กับวัสดุบางประเภท ในขณะที่ BARCODEใช้งานได้กับวัสดุทุกประเภท
• ข้อจำกัดด้านกฎหมายในการใช้คลื่นวิทยุ ในแต่ละประเทศมีข้อจำกัดด้านกฎหมายของคลื่นความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์ RFID บางแบรนด์ไม่สามารถนำมาใช้ในไทยได้ ในขณะที่ BARCODEนั้นไม่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายใดๆ เลย
• BARCODEใช้งานแพร่หลายมากว่า 30 ปีแล้ว ในขณะที่ RFID เพิ่งจะมีการใช้งานใน 5 – 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งด้วยปริมาณผู้ใช้นั้นทำให้อุปกรณ์ของ BARCODEถูกกว่าและมีความนิยมมากกว่า

ความเป็นไปได้ที่ RFID จะทดแทน BARCODE
จากที่มีการเปรียบเทียบ RFID และ BARCODE สามารถสรุปได้ว่าการที่จะนำมาเทคโนโลยี RFID มาใช้แทน BARCODE นั้นเป็นไปได้ยาก โดยสาเหตุหลักคือความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายในการลงทุน สำหรับงานที่สามารถใช้BARCODEได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยเฉพาะงานที่งานที่ RFID Tag จะต้องติดไปกับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แต่ RFID สามารถนำมาใช้กับงานที่เทคโนโลยีBARCODEไม่สามารถรองรับได้ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่ต้องการบันทึก แก้ไข และปรับเปลี่ยนข้อมูลของกระบวนการผลิตเข้าไปใน RFID Tag รวมทั้งสามารถนำ RFID Tag มาใช้ซ้ำเพื่อความคุ้มค่าได้ ทั้งนี้ RFID Tag ยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน ความชื้น หรือมีคราบน้ำมันได้ (Hard Environment)
จากที่เปรียบเทียบมานี้ RFID นั้นไม่ได้มีไว้ใช้ทดแทน BARCODE แต่มีไว้สำหรับรองฟังก์ชันการใช้งานที่BARCODEไม่สามารถรองรับการใช้งานได้

1 ความคิดเห็น

  1. อยากทราบว่าทำไม่ barcode ถึงแก้ไขข้อมูลไม่ได้หลังจากบันทึกแล้วคะ ปล.ทำรายงานแล้วอ.ถามค่ะ หาข้อมูลแล้วไม่ทราบ ฝากถามนะคะ

Comments are closed.