Semiconductor News (November 2011)

0

D10 Fiber Optic SENSOR

D10 เป็นกลุ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกสำหรับกลุ่มพลาสติกไฟเบอร์ ขยายสัญญาณได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานตรวจจับวัตถุ ที่มีความแตกต่างของแสงต่ำๆ และมีขนาดเล็กมากหรือบางมากๆ ได้ เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบการขาดของสายไฟ การตรวจจับชิ้นงานขนาดเล็กและประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพได้ ซึ่งสัญญาณเอาท์พุตมีทั้ง NPN และ PNP สำหรับหน้าจอแสดงผลของ D10 มีทั้งรุ่นตัวเลขและบาร์กราฟ สามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายกับฟังก์ชัน Teach อัตโนมัติและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยง่าย รองรับการทำงานทั้งแบบ Light และ Dark operate Click to read more

รูปที่ 1 : D10 Sensor และตัวอย่างการใช้งาน