อนาคตของการผลิตสมัยใหม่ยุค 4.0

0
การผลิต
อนาคตของการผลิตสมัยใหม่ยุค 4.0

อนาคตของการผลิตสมัยใหม่ยุค  “อุตสาหกรรม” 4.0

หลายๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Web 3.0 หรือ Web 4.0 ซึ่งเกี่ยวกับยุคของการพัฒนาเว็บไซต์ แต่คงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Industrial 4.0 ซึ่ง Industrial 4.0 นั้นเป็นคำที่มีการใช้ครั้งแรกในปี 2011 ที่ Hannover Fair ในประเทศเยอรมัน ซึ่ง Industrial 4.0 เกิดขึ้นจาก

โปรเจคด้านกลยุทธ์ในด้านความไฮเทคของรัฐบาลเยอรมัน ที่ต้องการโปรโมทการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต ซึ่งหมายถึง Industrial Revolution ครั้งที่ 4 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ก่อนที่จะมาพูดถึง การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ เราคงต้อง
ย้อนไปดูแต่ละยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันก่อนครับ

Industrial Revolution 1.0 

คือยุคการใช้พลังงานจากน้ำ (Hydro Power) แทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ ในยุคปี ค.ศ.1800 (พ.ศ. 2343) เป็นยุคที่เริ่มต้นของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหินในกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้า
กังหันน้ำที่สร้างพลังงานใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการใช้ไอน้ำในรถไฟ
หัวจักรไอน้ำ เป็นต้น

Industrial Revolution 2.0

เป็นยุคที่มีการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง การใช้
พลังงานไฟฟ้าในการผลิต โดยนิยมเรียกยุคนี้ว่า ยุคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ของ Henry Ford เป็นต้น รวมถึงเป็นยุคแรกๆ ที่มีการใช้
สายพานในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอีกด้วย

การผลิต
อนาคตของการผลิตสมัยใหม่ยุค 4.0 สนใจสารมา ตรวจสอบ Spec สินค้าได้ที่นี่ factomart.com

Industrial Revolution 3.0 

เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกและเทคโนโลยีไอทีในการผลิตโดยอาจจะเรียกว่า
เป็นยุคผสมผสาน (Convergence) ระหว่างเทคโนโลยีกับพลังงานสีเขียว เน้นพลังงานที่ใช้ไม่หมด เช่น พลังงานจากแสงแดด เป็นต้น เป็นยุคที่ PLC หรือ Programmable Logic Controller ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแบบ
อเนกประสงค์ได้ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1969

Industrial Revolution 4.0 

เป็นยุคการใช้พลังงาน ไซเบอร์-กายภาพ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต คือ สินค้าจะคิดหาแนวทางการผลิต
ของตัวสินค้าเองโดยอิสระ ซึ่งเครื่องจักรและวัตถุดิบจะมีระบบการตรวจจับ ระบบการสื่อสารจะติดอยู่กับตัวสินค้า โดยมีจุดสำคัญคือ ทั้งเครื่องจักรและ
สินค้าสามารถสื่อสารกันเองและควบคุมซึ่งกันและกันได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และไอทีเป็นหัวใจหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต

การผลิต
อนาคตของการผลิตสมัยใหม่ยุค 4.0