หล่อลื่น ตำแหน่งที่ต้องการ The Expert in Lubrication Solutions

0

The Expert in  Lubrication Solutions

The Expert in  Lubrication Solutions

การเลือกใช้ระบบเติมแบบ Auto ดีกว่าการเติมแบบ Manual คือ ระบบจะมีความน่าเชื่อถือสามารถกำหนด ปริมาณสารหล่อลื่น ตำแหน่งที่ต้องการการหล่อลื่นได้อย่างแม่นยำ มั่นใจได้ว่ามีความสะอาด, ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารยิ่งเหมาะที่จะต้องใช้แบบ Auto มากกว่าแบบ Manual เพราะแบบ Manual จะทำให้เกิดความยุ่งยากแล้ว อาจเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้ซึ่งเป็น
สิ่งร้ายแรงมากขบวนการผลิตอาหาร

30-31

การเติมด้วยมือระบบการหล่อลื่นทำงานไม่สม่ำเสมอ จะมากเกินหรือขาด แต่การเติมแบบ อัตโนมัติจะคงที่ตลอดซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานจริง

30-31

คุณสมบัติ (Feature)

 ควบคุมการป้อนสารหล่อลื่นโดย pressure และ step motor
ทำให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
 กระป๋องใส่สารหล่อลื่นเหมาะสมกับสภาพหน้างาน
 อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 160 องศาเซลเซียล
 สามารถใช้PLCควบคุมการจ่ายสารหล่อลื่น
 มีแรงดันอัดสูงสุดได้ 6 Bar
 IP68

จุดเด่น (Advantage)

 ในระบบได้ใช้สารหล่อลื่นที่ใหม่สะอาด
 ขนาดเล็ก ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ได้ทุกแนว
 สามารถใช้ในบริเวณไวไฟได้ EX-Proof
 สามารถใช้ในที่ที่ไม่สะดวกเข้าไปหน้างาน เช่น บนเครนที่สูง,
ในที่แคบ, ในที่อุณหภูมิไม่ปกติ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ( Benefit )

 ติดตั้งใช้งานง่าย ด้วยมือเปล่า
 การจ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสม ทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรมาก
 กำหนดตารางทำPMเครื่องจักร
 กำหนดงบประมาณการบำรุงรักษาได้แน่นอน
 ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา ในการเติมสารหล่อลื่น,อัดจารบี

30-31