SOLENOID VALVES

3

 

โซลินอยด์วาล์ ODE

          ในปัจจุบัน โซลินอยด์วาล์ว หรือ วาล์วที่ เปิด-ปิด ด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ ในการ เปิดและปิดการไหล ของของไหล เช่น น้ำ หรือ อากาศ  ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในระบบการจ่ายของไหลแบบอัตโนมัติ ทางผู้เขียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงขอนำเสนอ โซลินอยด์วาล์ว คุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี มาเป็นทางเลือก  ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้ โซลินอยด์วาล์ว ได้เป็นทางเลือกอีกยี่ห้อหนึ่ง คือ โซลินอยด์วาล์ว ยี่ห้อ ODE

โซลินอยด์วาล์ว ODE มีประสบการณ์ในการผลิตวาล์ว มามากกว่า 50 ปี จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั่วโลก ทั้งยังออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐานการรับรองจากหลายสถาบัน

โซลินอยด์วาล์ว ODE เหมาะสำหรับการใช้กับงานทั่วไป เพื่อใช้ในการเปิด หรือ ปิด ของเหลวและก๊าซมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ

 

 

โซลินอยด์วาล์ว ODE เหมาะสำหรับการใช้กับงานทั่วไป เพื่อใช้ในการเปิด หรือ ปิด ของเหลวและก๊าซมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ

1.2/2 Way โซลินอยด์วาล์วแบบ 2/2 ทาง (ทางเข้า-ทางออก) และ มี 2 สถานะ คือ ปิด หรือ เปิด

 

 

 

2.3/2 Way โซลินอยด์วาล์วแบบ 3/2 ทาง (ทางเข้า-ทางออก-ระบาย) และ มี 2 สถานะ เช่นกัน คือ ปิด หรือ เปิด

 

โซลินอยด์วาล์ว ODE แบบ 2/2 ทาง และ 3/2 ทาง แบ่งตามลักษณะการทำงาน ได้ 3 ระบบ คือ

  1. โซลินอยด์วาล์ว ระบบ เปิด-ปิด โดยตรง (Direct acting) การเปิดและปิดของ โซลินอยด์วาล์ว อาศัยแรงจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจาก คอยล์ และตัวสปริง เป็นตัวช่วยในการเปิด หรือ ปิดของ ตัวโซลินอยด์วาล์ว แต่เพียงอย่างเดียว โซลินอยด์วาล์ว ระบบ เปิด-ปิด โดยตรงของยี่ห้อ ODE มีขนาดของเกลียวให้เลือกใช้กับท่อ ตั้งแต่ เกลียวท่อขนาด 1 หุ้น จนถึง 4 หุ้น  โซลินอยด์วาล์วระบบเปิด-ปิดโดยตรง จะใช้กับท่อที่มีขนาดเล็ก จึงมีราคาถูก การทำงานไม่ต้องอาศัย ความดันขาเข้าในระบบ แต่มีข้อควรระวัง คือ อย่าให้ ความดันที่ใช้งานสูงกว่าที่ บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

2.โซลินอยด์วาล์ว ระบบ เปิด-ปิด ทางอ้อม (Pilot control)  การ เปิด และ ปิด นอกจากต้องอาศัยแรงจากคอยล์แล้ว ยังต้องอาศัยความแตกต่างของความดัน ที่ด้านบนและด้านล่างของแผ่นไดอะเฟรม ภายในตัววาล์ว การใช้งานจึงมีความจำเป็น ต้องมีความดันด้านขาเข้า ประมาณ 0.1-0.2 บาร์ ตามสเปคของบริษัทผู้ผลิตระบุไว้  ถ้าไม่มีความดันด้านขาเข้าเลย ตัววาล์วก็ไม่สามารถทำงานได้ ถึงแม้จะจ่ายไฟให้คอยล์แล้วก็ตาม  แต่มีข้อดี คือ สามารถ ออกแบบให้ตัว โซลินอยล์วาล์ว มีขนาดใหญ่กว่าระบบ เปิด-ปิด โดยตรง ได้  มีขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ขนาดเกลียวท่อ 3หุ้น จนถึงขนาด 2นิ้ว

3.โซลินอยด์วาล์ว ระบบผสม ( Combined operation) การทำงานเป็นการรวมข้อดี ของระบบเปิด-ปิด โดยตรง และระบบเปิด-ปิดทางอ้อม เข้าด้วยกัน คือ อาศัยทั้งแรงจากคอยล์ และความแตกต่างของความดัน ด้านบนและด้านล่างของแผ่นไดอะเฟรม ภายในตัววาล์ว ทำให้ในการใช้งาน ถึงแม้จะไม่มีความดันขาเข้าในระบบ ก็ยังสามารถ ทำงานได้โดยอาศัยแรงจากคอยล์เพียงอย่างเดียว และสามารถออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าระบบ เปิด-ปิดโดยตรง คือมีขนาดตั้งแต่ 3 หุ้น จนถึง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  และไม่จำเป็นต้องมีความดันขาเข้าในระบบก็สามารถใช้งานได้

สำหรับ แรงดันไฟฟ้า ที่ใช้กับ คอยล์ ของ โซลินอยด์วาล์ว ODE นั้น เรามีคอยล์ ให้เลือกใช้ 3 แบบ คือ 24 VDC , 110 VAC และ 220 VAC

นอกจาก โซลินอยด์วาล์ว ที่ใช้ไฟฟ้าในการเปิด-ปิด แล้ว ODE ยังมี โซลินอยด์วาล์วอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้ลมเป็นต้นกำลัง ในการเปิดหรือปิด วาล์ว  นั้นคือ Angle Seat Valves

 

Angle Seat Valves เป็น วาล์ว 2/2 ทาง เปิด-ปิด วาล์ว ด้วยกำลังของลม โดยใช้ โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง เป็นตัวเปิด-ปิด การจ่ายลมอีกทีหนึ่ง  Angle Seat Valves สามารถนำไปใช้ กับของไหลที่มีสภาวะเลวร้ายได้ดี เช่น ของไหลที่มีการกัดกร่อนสูง เพราะส่วนของโครงสร้างที่สัมผัสกับของไหล เป็นสเตนเลส 316 และเทฟลอน ทั้งโครงสร้างภายในยังออกแบบให้ทนต่อค้อนน้ำ (Water Hammer) ได้ดี และยังสามารถใช้งานกับสตีมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส

สำหรับรายละเอียดเชิงลึก ในการทำงานของวาล์วแต่ละแบบ แต่ละประเภท การประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการเลือกใช้โซลินอยด์วาล์วให้เหมาะกับงาน โปรดติดตามในฉบับหน้านะครับ