การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

23
Power-factor-Correction
Power-factor-Correction

Power Factor Correction การแก้ เพาเวอร์แอฟคเตอร์

ในระบบไฟฟ้ากำลัง การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ Power Factor Correction มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวที่ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ระบบฟ้าที่มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำจะมีความสูญเสียในระบบมาก ดังนั้น อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้มีค่าสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต่ออาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ความเป็นจริงในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องการกำลังไฟฟ้าจริง (Real Power) และกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) เพื่อใช้ในการทำงาน

รูปที่1 : การเกิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบไฟฟ้า

Power Factor

การแก้ Power Factor เพาเวอร์แอฟคเตอร์ ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก แต่ต้องอาศัยวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ มิฉะนั้นแล้ว แทนที่จะมีผลดีกลับเกิดผลเสียและทำให้อุปกรณ์เสียหายมากขึ้น เช่น การเกิดฮาร์โมนิกส์ขึ้นในระบบและระบบจึงมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำ การติดตั้งคาปาซิเตอร์เพื่อแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ควรจะมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเรโซแนนท์ได้

บทความนี้จะกล่าวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์และการเลือกขนาดของคาปาซิเตอร์

เพาเวอร์แฟคเตอร์: ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้อุกรณ์ไฟฟ้า สามารถวัดแยกส่วนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • กำลังไฟฟ้าจริง (Active Power): เป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง มีหน่วยเป็น (W) หรือ (kW)
 • กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) : เป็นกำลังไฟฟ้าที่ต้องการสร้างสนามแม่เหล็ก มีหน่วยวัดเป็น (VAR) หรือ (kVAR)

กำลังไฟฟ้าสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ทางเฟสเซอร์ (Phasor) เป็นกำลังไฟฟ้าเสมือน (Apparent Power) มีหน่วยเป็น โวลต์แอมป์ (VA) หรือ (kVA) ดังรูปที่ 2

เพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF) เป็นดัชนีแสเงการใช้กำลังไฟฟ้าจริงเปรียบเทียบกับกำลังไฟฟ้าเสมือน อยู่ในรูป

Power Factor

คาปาซิเตอร์ (Capacitor) : เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ปรับค่า Power Factor

คาปาซิเตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้ารีแอคทีฟ ถ้ากระแสไฟฟ้า มีทิศทางนำหน้าแรงดัน (Leading) เพื่อทำหน้าที่ชดเชยกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า โดยทั่วไป กระแสจะล้าหลังแรงดัน (lagging)

ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำจึงต้องมีการออกแบบและติดตั้งคาปาซิเตอร์ให้ถูกต้อง ถ้าออกแบบหรือติดตั้งไม่ถูกต้องอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดี

การกำหนดขนาดคาปาซิเตอร์

คาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้า มีหน่วยเป็น (kVAR) เช่น 5, 10, 25, 50 kVARซื่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้

ดังนี้

จากสมการดังกล่าว ถ้านำ Capacitor ไปใช้ในระบบแรงดันต่างไปจากแรงดันที่ระบุ ขนาด kVARของ Capacitor ก็จะเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากค่าแรงดันเป็นตัวเลขยกกำลังสอง การกำหนดคาปาซิเตอร์สามารถทำได้ 2 วิธี แต่ในบทนี้ จะกล่าวเพียง 1 วิธีคือการคำนวณ   เขียนได้ดังรูปที่ 3

Power Factor

Power Factor

Power Factor

 • Pe Electric

  ในโรงงานที่มีหม้อแปลงของโรงงานเอง ค่า Capacitor ที่กฟภ.ติดตั้งอยู่ ต้องนำมาคิดรวมกับ Cap bank ที่เราจะติดตั้งเพิ่มหรือเปล่าครับ (เพื่อให้ kVAR รวมประมาณไม่เกิน 30%

  • Anonymous

    ไม่ต้องนำมาคิดนะคะ เพราะปกติการที่เราติดตั้ง Cap Bank
   ภายในโรงงานนั้นเนื่องจากเราต้องการชดเชยค่า PF ในโรงงานของเราเท่านั้น
   และก็จะยิ่งเป็นผลดีกับ Cap Bank และหม้อแปลงของการไฟฟ้า

 • Simarit_noom

  ขอบคุณครับท่าน

 • Anonymous

   ไม่ต้องนำมาคิดนะคะ เพราะปกติการที่เราติดตั้ง Cap Bank ภายในโรงงานนั้นเนื่องจากเราต้องการชดเชยค่า PF ในโรงงานของเราเท่านั้น และก็จะยิ่งเป็นผลดีกับ Cap Bank และหม้อแปลงของการไฟฟ้า

 • Reka-8

  อยากหาบริษัทที่ช่วยในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงค่าเพาว์เวอร์แฟกเตอร์ค่ะช่วยแนะนำบริษทที่รู้จักหน่อค่ะ

  • Ball9798

    บริษัท มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ค่ะ 088-0989799 ชื่อคุณสวรรค์ เป็นผู้ขายและติดตั้งโดยตรงค่ะ

  • Ratchaya03

   บริษัท เอซาย เซอร์วิสค่ะ ติดต่อ 087-1959050

  • Engineer CSK

   บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
   รับปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

   โทรศัพท์ : 02-5831441

 • Reka-8

  ขนาดหม้อแปลง 1500 KVA    (Cap Bank)

  • Ball9798

    1500 KVA คุณ 30% หาร ด้วย 50kvar ค่ะ ก็จะได้ 9stp ค่ะ คือใช้ Cap bank 50kvar 9stp ค่ะ

 • Samai khamyan

  มีบางโรงงานต่อไฟฟ้าจากเบรคเกอร์จ่ายให้กับ cap bankโดยนำไปใช้กับโหลดมากๆเช่นมอเตอร์ จะมีผลหรือไม่เวลาที่cap bang ชดเชยโหลด

  • คดี นิภา พุทธิมา ผู้ต้องหาคดี

   นิภา พุทธิมา ชื่อเล่น นิก สามีคนล่าสุดชื่อ นาย ดุลยภพ สมิธทินันท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-472-7676 ภูมิลำเนาเดิม จ. ลำปาง อายุ 30 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน หอพักเช่าหลังมอ เชียงใหม่ สถานภาพ แต่งงานแล้ว จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มช. ผู้ต้องหาพยายามฆ่าคนโดยเจตนาและบุกรุกไปรษณีย์เจ็ดยอดทำการวาดภาพลามกอนาจาร 

  • Ball9798

    ไม่มีผลค่ะ เพราะว่า มันคนละส่วนกันและคนละการใช้งาน ค่ะ

 • Pingback: ลดค่าไฟง่าย ๆ ด้วยการลดค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ | EF Society สมาคมเพื่อนวิศวกร()

 • Zhun_sexy

  เมโทร ยูไนเต็ด 024531900

 • han

  ถ้าใช้ไฟฟ้าน้อยค่า Power Factor จะน้อยตามหรือไม่และจะต่ำถึง 0.03 ไหมครับครับ (มีการใช้โหลดอยู่ประมาณ 20 A)

  • Theeralak Sangngam

   ไม่เกี่ยวกับปริมาณการใช้โหลดค่ะ ค่า PF จะขึ้นอยู่กับประเภทของโหลดที่เราใช้งานค่ะ

 • disqus_WbEtoFVWMg

  ตอนนี้ที่บริษัทเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้ทางการไฟฟ้าทุกเดือน ไม่อยากเสียต้องทำงัย

  • วี

   ติด cap bank ครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ [email protected]

 • ปอ

  ขอความรู้หน่อยครับ บริษัทที่ผมทำงานอยู่ ไม่มีการผลิต โดยหม้อแปลงขนาด 1600 kVA มีการใช้โหลดเพียง 60 A. และ ค่า pf 0.6 ไม่ทราบว่าต้องเสียค่าปรับ pf ไหมครับ

  • Vorasak Panyasarakun

   ถ้าค่า pf 0.6 ที่คุณปอแจ้งมานั้น มาจากการวัดจากมิเตอร์ (ที่มีความแม่นยำ) ที่ตู้ MDB ของบริษัทคุณปอแล้ว กรณีนี้ต้องเสียค่าปรับ pf ครับ (เนื่องจากค่า pf ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.85 ครับ) ถ้าคุณปอต้องการรายละเอียดการตรวจสอบ หรือวิธีการแก้ไข สามารถติดต่อกลับหาผมได้นะครับ 085-1237156

 • สมชาย

  สวัสดีครับ ผมทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องการอยากรู้ว่าที่ทำงาน มีค่า pf เท่าไหร่ ซึ่งผมไม่มีเครื่องมือวัด จึงอยากทราบว่ามีวิธี อื่น ไหมครับ ที่จะทำให้ รู้ว่า ค่าpf ต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าครับ

 • maxwel

  รบกวนครับ คือผมใช้หม้อแปลงกระแสสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด ต้องการติดตั้งคาปาก่อนจ่ายกระแสให้โหลด 15 แอมป์ ต้องคิดยังไงครับ