PhotoSensorใช้แทนSafetyLightCurtainsไม่ได้เพราะ…

1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายชนิดแต่มีอุปกรณ์อยู่ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และป้องกันอันตรายที่ร้ายแรงที่ส่งผลให้พิการหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ คือ Safety light Curtain (Light screen, Photo safety, ม่านแสงนิรภัย) หน้าที่ของมันคือยิงแสงเพื่อตรวจจับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้งานที่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่อันตราย เช่น มือ นิ้ว ลำตัว เพื่อไปตัดการทำงานของเครื่องจักร เช่น เครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน, เครื่องตัด พับ ชิ้นงาน, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ zorb balls for sale

มีวิศวกรหลายคน นิยมใช้ Photo sensor แทน Safety light curtains โดยคิดว่าการทำงานเหมือนกันใช้แทนกันได้ นั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดกับ เครื่องจักรที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ผิดประเภท เพราะนึกว่าเครื่องจักรตัวนี้มี photo sensor ติดไว้ และมีการป้องกันไว้แล้ว แต่ถ้าพิจารณาตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดมาโดยสากล(มาตรฐาน UL, ISO, IEC, EN, CE, CEN, ANSI) จะพบว่าไม่สามารถใช้แทนกันได้ และเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งที่จะใช้ เพราะ photo sensor เป็นเพียงอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุธรรมดาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านความปลอดภัย เราจะมาดูความแตกต่างเป็นข้อๆ ตามรายละเอียดได้ดังนี้…

ไม่ได้ระยะความแคบของแสงสัญญาณกวนกัน การยิงลำแสงเป็นคู่รับส่งเป็น microsecond_beamไม่กวนกัน

1. การกระจายของแสง

Photo sensor มีลักษณะของลำแสงที่กระจายบานออก (width beam pattern) ไม่มีความแม่นยำที่จะตรวจจับ เมื่อนำ photo sensors หลายๆตัวมาวางใกล้ๆ จะทำให้สัญญาณกวนกัน (ภาพที่1) ผลที่ได้ คือตรวจจับมือคนไม่เจอ ทำให้ไม่ได้ระยะความแคบของแสง (pitch) ที่แคบพอที่จะสามารถจับนิ้ว หรือมือของคนได้

แต่ Safety light curtains ถูกออกแบบมาให้มีการทำงานซับซ้อนกว่านั้นคือ มันจะไม่ยิงลำแสงออกมาพร้อมกันทั้งหมดที่เดียว แต่จะยิงลำแสงออกมาที่ละคู่ รับ-ส่ง เป็นชุดเรียงจากบนลงล่างอย่างรวดเร็วเป็น microsecond เพื่อให้แต่ละbeam ไม่กวนกัน (ภาพที่2) และได้ระยะ pitch ที่แคบมาก (ภาพที่3)

2. ระบบการตรวจเช็คความสมบูรณ์

เซฟตี้ไลท์คอนเทนกับระบบตรวจเช็คอัตโนมัติ

Photo sensor ไม่มีระบบตัวเช็คตัวเอง และไม่สามารถแสดงสถานะได้ว่าตัวมันเองเสีย หรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้าหากตัวมันเองเสีย ผู้ใช้งานก็จะไม่ทราบว่าขณะนี้เครื่องจักรไม่ได้มีการป้องกันภัยแล้ว ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

Safety light curtains จะมีระบบตรวจเช็คสภาวะการทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เปิดเครื่อง และตลอดเวลาที่ใช้งานว่าปกติดี หรือไม่ ถ้าเกิดเสีย หรือเกิดความผิดพลาดขึ้น เครื่องจักรจะหยุดการทำงาน และส่งสัญญาณออกมา แสดงสถานะว่าเกิดความผิดปกติขึ้นที่ส่วนไหน เช่น บอกได้ถึงปริมาณความเข้มของแสงที่ได้รับถ้ามีฝุ่นสกปรกบังหน้าเลนส์, สายขาดสายหลุด, หรือเมื่อมีแสงรบกวนจากภายนอกก็จะส่งสัญญาณบอก

3. Module safety

โมดูลเซฟตี้แบนเนอร์มี swith reset และ switch test ระบบโมดูลเซฟตี้แบนเนอร์Photo sensor จะใช้เพียง relay ในการตัดต่อวงจร ถ้า relay ใช้บ่อยๆ ก็เสื่อมสภาพเกิดการล้าทำให้ทำงานผิดพลาดได้ ถ้า relay เสียก็ไม่สามารถรู้ได้

Safety light curtains ถูกออกแบบให้ใช้คู่กับ module safety ที่มีความเสถียรภาพสูงอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ มีวงจรภายในที่ซับซ้อนมี safety relay 3 ชุด ป้องกันหลายชั้นสามารถแสดงสถานะการทำงานว่าปกติดีหรือไม่ และมี switch reset ระบบ มี switch test ระบบ สามารถเลือกรูปการทำงานได้ว่าจะเป็นแบบ manual หรือ auto

4. มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

โฟโต้เซ็นเซอร์และเซฟตี้เคอร์เทนแบนเนอร์มีมตรฐานความปลอดภัยสากล

Photo sensor ไ ม่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เพราะมันถูกออกแบบมาเป็นเซ็นเซอร์ธรรมดา หากมีการตรวจสอบจากลูกค้าด้านความปลอดภัย (safety audit) หรือจากองค์กรด้านความปลอดภัยต่างๆก็จะไม่ผ่าน ทำให้ไม่สามารถขยายการติดต่อกับลูกค้าระดับนานาชาติได้

Safety light curtains ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีใบรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ UL, ISO, IEC, EN, CE, CEN, ANSI ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า บางคนอาจคิดว่าใช้ Area sensor ที่สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กแทนได้นั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่า Area sensor ไม่ได้มีระบบตรวจเช็คตัวเอง ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีวงจรต่อใช้กับ safety module และไม่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญคือไอเอสโอ9001ยูแอล-ซีอี-ไออีซี-ยูแอล ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยระดับนานาชาติที่แพร่หลายมากขึ้น ทำให้ราคาของ Safety light curtains กับ

Area sensor นั้นแทบจะไม่ต่างกัน แต่ประโยชน์ที่ได้นั้นต่างกันมาก

ในเมื่อเราใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานแล้ว และทราบถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่าง Photo sensor กับ Safety light curtains แล้วเรายังจะเลือกใช้ Photo sensor แทน Safety light curtains กันอีกหรือ ไม่ในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ safety ในแบบอื่นๆ มาให้ทราบกันต่อไป

 

1 ความคิดเห็น

  1. EF Society Welcoming Email | เพื่อนวิศวกร EF Engineer's Friend Community

    […] […]

Comments are closed.