ควบคุมอัตราการไหลกับ Paddle Wheel Flow Meter

0

เรื่องง่ายๆ ในการวัดปริมาณและ ควบคุมอัตราการไหลกับ Paddle Wheel Flow Meter ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องมือวัดอัตราการไหล หลายท่านคงนึกถึง Ultrasonic Flow, Mass Flow, Magnetic Flow อาจเพราะ Flowmeter เหล่านี้มีคุณสมบัติใช้กับงานวัดปริมาณและควบคุมอัตราการไหลกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมี Flowmeter ที่สามารถวัดปริมาณ และควบคุมอัตราการไหลได้ดี เช่น Turbine Flow, Rotor Flow, Paddle Wheel Flow แต่ถ้า ต้องการ Flowmeter ราคาไม่แพง ทนทาน ใช้งานได้หลากหลาย แล้วหล่ะก็ ผมขอแนะนำ Paddle Wheel Flowmeter เราลองมาพิจารณาดูถึงโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณสมบัติ การติดตั้ง และ การประยุกต์ ใช้งานกันครับ

ควบคุมอัตราการไหลกับ Paddle Wheel Flow Meter

ควบคุมอัตราการไหลกับ Paddle Wheel Flow Meter
Paddle Wheel Flow Meter

32-33

หลักการทำงานของ Paddle  Wheel  Flowmeter

โครงสร้างของ Paddle Wheel จะมีใบพัดหมุนอยู่บนแกนเดียวกันกับชุด
แม่เหล็กคู่ ในขณะที่ของเหลวไหลผ่าน ทำให้ใบพัดหมุนไปตามอัตราการไหล
ซึ่งชุดแม่เหล็กก็จะหมุนตามไปด้วยที่ Housing ของ Flow จะมี Pick up Coil เป็นตัวรับรู้ความเร็วรอบของใบพัดหมุนซึ่งสัญญาณ Output ที่ออกมาจะส่ง
ผ่าน Transistor ออกมาอยู่ในรูปสัญญาณ Pulse

32-33

32-33

การติดตั้ง Paddle  Wheel  Flowmeter

การติดตั้งท่อก่อนถึงตัว Paddle Wheel Flowmeter จะต้องเป็นท่อตรงและ
มีขนาด Diameter เท่ากับตัว Flowmeter และ มีความยาวตรงอย่างน้อย 10 เท่าของขนาด Diameter ท่อ และท่อด้านหลัง ที่ต้องมีความยาวตรงอย่างน้อย 5 เท่าของ Diameter ท่อ การติดตั้ง Valve, Fitting, Fillter หรือ Reducer ในช่วงก่อนเข้าตัว Flow แต่ถ้าติดตั้งไม่ได้ตามที่กล่าวข้างต้นอาจจะทำให้เกิด
กระแสของเหลวไหลวน (Turbulence) ซึ่งมีผลทำให้ Flow อ่านค่าได้ผิดเพี้ยน
จากความเป็นจริง

การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในการติดตั้งในแนวตั้ง
ต้องเป็นลักษณะของเหลวไหลขึ้น เพราะของเหลวจะไหลเต็มพื้นที่หน้าตัดท่อ

32-33

ตัวกรอง (Strainer) ก็มีความสำคัญติดตั้งไว้สำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ที่อาจปะปนมา เช่น เทปพันเกลียว หรือ เศษลวดเชื่อมระหว่างการติดตั้ง เพราะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้ามาอาจทำให้การวัดผิดเพี้ยน หรือ อาจ
ทำให้เสียหายได้สัญญาณที่ออกจาก Paddle Wheel Flowmeter มีลักษณะ
เป็นพัลซ์ มีขนาดสัญญาณต่ำ ดังนั้นสายตัวนำสัญญาณเข้า Meter จะต้อง
ใช้สาย Shield อย่างดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากสัญญาณรบกวน
ภายนอก การนำ Paddle Wheel Flowmeter ไปต่อร่วมกับท่อขนาดต่างๆ จะต้องมีท่อสามทาง ต่อร่วมด้วย ซึ่งท่อสามทางที่ต่อร่วมด้วยต้องมีโครงสร้าง
ภายในราบเรียบ ทำให้ของเหลวไหลผ่านราบเรียบด้วยทำให้สัญญาณ output Paddle Wheel Flowmeter ถูกต้อง สำหรับท่อขนาดใหญ่ 6” ขึ้นไปก็จะมี MOUNTING FLOW SENSOR มาต่อร่วมด้วย เพื่อปรับระยะของ Paddle Flow Sensor ลงลึกไปในแนวท่อ มากกว่า ¼ ท่อ แต่ไม่เกิน ½ ท่อ

32-33

การประยุกต์นำไปใช้

จากคุณสมบัติของ Paddle Wheel Flowmeter ที่สามารถใช้วัดกับอัตราการ
ไหลที่ค่อนข้างหลากหลาย และโครงสร้างแข็งแรง ใช้กับสารเคมีที่เป็นกรดอ่อน และด่างอ่อนได้เราจึงนำ Paddle Wheel Flowmeter มาประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น วัดปริมาณน้ำในการผสมปูน, ผสมเคมี, ผสมอาหาร, หรือนำมาวัดปริมาณ การใช้น้ำของแต่ละรายผลิต-โรงงาน อีกทั้งเรานำมาควบคุมอัตราการไหล
ของน้ำ ของชุดระบายความร้อน หรือ น้ำมันหล่อลื่นของชุดเกียร์ หรือ นำมา
ป้องกันการเสียหายของ Pump จากปริมาณของน้ำที่ขาดหายในระบบ