iแพ็ค ซีรีย์ 1

0


ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนล้วนมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในส่วนของเครื่องจักรที่อยู่ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์
จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก และมักจะมีการ ตรวจสอบในแต่ละส่วนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียหายของสินค้า หรือลดปริมาณสินค้าไม่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ ก่อนที่จะจัด

ส่งถึงมือของลูกค้า ในนิตยสารเพื่อนวิศวกรฉบับนี้เราขอนำเสนอบทความใหม่เป็นบทความพิเศษสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแพ็คเกจจิ้ง
ซึ่งจะมีชื่อคอลัมน์ว่า i-แพ็ค ซึ่งก็คือ แพ็คเอง แล้วเราจะแพ็คกันอย่างไร
และแบบใดในอุตสาหกรรมแบบปัจจุบันนี้ จะขอนำเสนอในบทความต่อไปนี้

ปัจจุบันนี้
ด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการที่ล้ำสมัยทำให้ความต้องการของเครื่องจักรในส่วนของบรรจุภัณฑ์นั้นต้องสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความคาดหวังจากลูกค้าส่วนใหญ่ว่าจะทำงานได้ 100%ตามความต้องการ

จึงทำให้ Sensors ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรเหล่านั้น สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามความต้องการดังนั้น ในส่วนนี้ เราจึงควรจะรู้จัก Sensors และ Productsต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.)     Proximity Switch

เป็น Sensor ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุ
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Inductive Proximity Switch เป็น Sensor ที่ใช้ตรวจจับ วัตถุที่เป็นโลหะ หรือ มีส่วนผสมของโลหะ

Capacitive Proximity Switch เป็น Sensor ที่ใช้หลักการตรวจจับความหนาแน่นของวัตถุ

2.)     Photoelectric Sensors

เป็น Sensor ที่ใช้ตรวจจับวัตถุด้วยแสง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

Safety Sensor เป็น Sensor ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ

Color Mark Sensor เป็น Sensor ที่มีความสามารถในการตรวจจับสีของวัตถุโดยเฉพาะ มักจะใช้ในงานตัดฉลาก

Laser Sensor เป็น Sensor ที่มีลำแสงขนาดเล็ก ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ดี

Fiber Optic Sensor เป็น Sensor ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่มีการจำกัดพื้นที่การติดตั้ง

Vision Sensor เป็น Sensor ที่ใช้หลักการทำงานของกล้อง มักใช้ตรวจสอบวัตถุว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่

3.)     Encoder

เป็น Sensor ที่นิยมนำมาใช้ในการวัดความเร็วรอบ หรือ ความยาว มีความเหมาะสมกับงานที่ต้องใช้สายพาน

4.)     Load Cell

เป็น Sensor ที่ใช้ในการวัดแรง หรือ น้ำหนัก มีรูปร่างต่างๆ กันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

Shear Beam Load Cell เป็น Sensor ที่ถูกออกแบบมา โดยนิยมใช้ในงานที่ เน้นการรับแรงกดเป็นหลัก

S-Beam Load Cell เป็น Sensor ที่ถูกออกแบบมา โดยนิยมใช้ในงานที่ เน้นการรับแรงดึงเป็นหลัก

Single Point Load Cell เป็น Sensor ที่ใช้ในการติดตั้ง Load Cell เพียงตำแหน่งเดียว มักนิยมใช้กับ Platform ขนาดเล็ก

Pancake Load Cell เป็น Sensor ที่มัก นิยมใช้ในงานทดสอบแรง เนื่องจากมีค่าความถูกต้องสูง

5.)     Pressure Transducer

เป็น Sensor ที่ใช้วัดค่าแรงดัน โดยปกติจะกับของเหลว และ แก๊ส

6.)     Temperature Sensor

 

เป็น Sensor ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิ ของวัตถุ หรือ สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น

7.)     Display and Controller

เป็นอุปกรณ์ ที่รับสัญญาณจาก Sensor โดยใช้ในการควบคุม หรือ แสดงผล เช่น ใช้ในการนับจำนวนขวดที่ผ่านสายพาน วัดระดับน้ำที่เหลือในแทงค์ วัดความเร็วของสายพาน อุณหภูมิของเตาอบ ฯลฯ

8.)     Junction Box and Connector

 

 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดพักสาย ช่วยในการตรวจเช็ค Sensor และ ดูแลรักษาได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดเวลาการหยุดเครื่องจักร ในกรณีที่ต้องเปลี่ยน Sensor ใหม่

9.)     Power Supply

เป็นอุปกรณ์แปลงไฟจาก AC เป็น DC และให้ได้ค่าแรงดันตามความต้องการ

10.)  Solid State Relays (SSR)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือน Relay แต่จะไม่ใช้กลไก โดย SSR จะตัดต่อไฟโดยใช้อิเล็คทรอนิคส์ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า Relay ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ตัดต่อไฟ

11.)  ไซเลนและทาวเวอร์ไลท์ (Siren and Tower Light)

เป็นอุปกรณ์ประเภทสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น แสง เสียง โดยแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

Electronic Siren , Horn เป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือน แบบเสียง

Tower Light เป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนประเภท แสง มีหลายสี ให้เลือก เช่น แดง เขียว เหลือง ฟ้า ส่วนใหญ่แล้วแต่ละสีใช้แสดงสถานะต่างๆ ของเครื่องจักรในไลน์ผลิต เช่น สีเขียวคือเครื่องจักรปกติ สีแดงคือเครื่องจักรหยุด สีน้ำเงินคือกำลังซ่อมบำรุง เป็นต้น

Light Beacon เป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนประเภท แสง มีลักษณะเป็นทรงโดม Traffic Light Beacon เป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนประเภท แสง มีลักษณะคล้ายไฟจราจร

 

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมแพ็คเกจจิ้ง แต่ทางนิตยสารเพื่อนวิศวกรฉบับนี้คงจะนำเสนอได้เพียงเล็กน้อย เพราะความเป็นจริงแล้วในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกจำนวนมากที่ไม่ได้กล่าวถึงใน i-แพ็ค ซีรีย์นี้ แล้วเราจะนำเอาข่าวสาร นวัตกรรม กระบวนการและประเภทของเครื่องแพ็คเกจมานำเสนอต่อไป