Two-Hand Control

กลับไปที่หน้าหลักของ Machine Safety-อุปกรณ์เซฟตี้

กลับไปที่หน้าหลักของ “ติดเครื่องสตาร์ทชาร์จกำลังการผลิต”

Two-Hand Control

 

การทำงานของ two hand control  โดยปกติจะต้องใช้ มือทั้งสองข้างกดที่ สวิทช์ เพื่อที่จะให้เครื่องจักรทำงาน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ขยับตัวเข้าใกล้เครื่อง อุปกรณ์ Two hand control  นี้ โดยส่วนมากจะใช้กับเครื่องจักรที่มีความอันตรายสูง

คุณสมบัติพิเศษของตัว Two hand control นี้คือ จะทำงานก็ต่อเมื่อ Sensors นี้ได้รับสัญญาณในเวลาที่เท่ากัน ถ้าหากไม่พร้อมหรือเกินช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องก็จะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ต้องใช้มือทั้งสองข้างมาทำให้ระบบทำงานจริง

ถ้าหากต้องใช้งานกับเครื่องจักรนี้เป็นเวลานาน ก็จะต้องกดปุ่มสวิตช์ค้างเป็นเวลานานจึงทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่สะดวก แต่ในระบบ Two hand control นี้ จะใช้ในรูปแบบระบบ Sensor จึงใช้เพียงแค่การวางมือก็สามารถทำให้ระบบทำงานได้

 

ลักษณะพิเศษอีกอย่างก็คือมี  Sensor อีกหนึ่งชุดที่ทำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบการทำงานของ Sensor ที่ตรวจจับมือของผู้ใช้ จึงทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักสูงขึ้น