AG4 Safety Laser Scanner

กลับไปที่หน้าหลักของ Machine Safety-อุปกรณ์เซฟตี้

กลับไปที่หน้าหลักของ “ติดเครื่องสตาร์ทชาร์จกำลังการผลิต”

AG4 Safety Laser Scanner

การทำงานของ  AG4 Safety Laser Scanner จะมีการกระจายแสง Laser ไปรอบๆ ในระยะรัศมีที่  15 m โดยแสงแสงจะมีขนาด 180 องศา โดยมีการยิงแสงที่มีความละเอียดสูงทีละเส้นจนครบ 180องศา โดยใช้เวลาในการใช้ยิงลำแสงแต่ละเส้นน้อยมาก

ความสามารถพิเศษของ AG4 Safety Laser Scanner คือสามารถที่จะกำหนด Area การทำงานของ AG4 Safety Laser Scanner ผ่านโปรแกรมได้จึงทำให้ไม่ต้องติด safety หลายตัว และเลือกกำหนด Area ได้ตามต้องการ

 

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง
– พื้นที่ในการติดตั้ง
– ด้านหลังและด้านข้างของสแกนเนอร์
– เงาในการป้องกันเขตข้อมูล