สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งาน Power Meter

0

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-1

Power Meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้าต่างๆ เช่น แรงดัน, กระแส, กำลังงานไฟฟ้าจริง ในภาคอุตสาหกรรมจะนำเพาเวอร์มิเตอร์ไปใช้ในการควบคุมหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยจัดการพลังงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ISO 50001 แล้วเพื่อนๆ ทราบกันไมว่าก่อนการใช้งานนั้นเราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเพาเวอร์มิเตอร์? และทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องเหล่านั้นด้วย?

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์อะไรก็ตามสิ่งที่เราควรทราบก่อนนั้นคือ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิค, ทางด้านกายภาพ, วิธีการติดตั้งและที่สำคัญคือข้อควรระวังในการใช้ ยิ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกันไฟฟ้าแล้วยิ่งต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้ละเอียดและเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์และผู้ใช้งานเอง ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้แก่อุปกรณ์อีกด้วย

ก่อนการใช้งานหรือจะทำการติดตั้ง Power Meter เราควรทราบถึงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคก่อนเพื่อจะได้เห็นถึงข้อจำกัดของการใช้งาน เช่น อินพุต, เอาท์พุต, ช่วงในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ, ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการใช้งาน เป็นต้น

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-3

ภาพรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค Power Meter ของ Lovato

นอกจากข้อมูลทางด้านเทคนิคและข้อมูลทางกายภาพที่จะบอกถึงขนาดของอุปกรณ์นั้นก็สำคัญเพราะเราจะได้เว้นที่ในการติดตั้งหรือดูว่าอุปกรณ์นั้นติดตั้งในบริเวณที่ต้องการได้หรือไม่

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-2

ภาพแสดงรายละเอียดขนาดของเพาเวอร์มิเตอร์

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ก็เป็นอีกสิ่งที่ควรศึกษาก่อนที่เราจะลงมือติดตั้ง โดยปกติทางด้านผู้ผลิตจะทำคู่มือการติดตั้งแนบมาให้พร้อมกับตัวอุปกรณ์เลย เราควรที่จะศึกษาถึงวิธีการติดตั้งให้ละเอียดเสียก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ ควรดูว่าวิธีการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรและวิธีการเชื่อมต่อสายที่ถูกต้อง

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-4

ภาพแสดงการติดตั้งเพาเวอร์มิเตอร์กับตู้ควบคุม

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-5

ภาพแสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อสายเพาเวอร์มิเตอร์

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทราบตามมานั้นคือความหมายของสัญลักษณ์ที่อยู่บนตัวอุปกรณ์และวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เพราะถ้าหากเราซื้ออุปกรณ์ที่มีความสามารถมากแต่ดันกดใช้ไม่เป็นอุปกรณ์นั้นก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-6

%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-power-meter-7

ภาพแสดงความหมายของปุ่มกดและสัญลักษณ์ต่างๆ ของเพาเวอร์มิเตอร์ Lovato

วิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานซึ่งนี้เราไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด!! เพราะหากเรากดผิดหรือไม่ได้ตั้งค่าตามที่ใช้งานจริง ค่าที่วัดได้อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือบางครั้งอาจทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหายได้

วิดีโอแนะนำการตั้งค่า CT&VT ของ DMG800

ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราทำการติดตั้ง Power Meter สิ่งที่ควรทำการตั้งค่าให้ถูกต้องกับตัวอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับเพาเวอร์มิเตอร์นั้นคือ การตั้งค่า CT&VT และการ Wiring configuration การตั้งค่าเหล่านี้เราควรตั้งให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานจริง

วิดีโอแนะนำการ Wiring configuration ของ DMG800

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการใช้งาน Power Meter ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ เดียวครั้งหน้าเรากลับมาดูวิธีการใช้งานพร้อมข้อควรระวังในการใช้งานกันใหม่ หากเพื่อนๆ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ทาง EF SOCIETY ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ