การเลือกใช้ INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

กลับไปที่หน้าหน้าหลักของ SENSORS IN AUTOMOTIVE-อุปกรณ์ตรวจจับในอุตสาหกรรมยานยนต์

กลับไปที่หน้าหลักของ “ติดเครื่องสตาร์ทชาร์จกำลังการผลิต”

Inductive Steel face Sensors

 • เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
 • ลดงานด้านการซ่อมแซมเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายของคลังสินค้า
 • สามารถทนต่อการใช้งานในพื้นที่มีเศษโลหะได้ และทนต่อสารหล่อเย็นและสารหล่อลื่นได้ดี
 • ผิวหน้าของเซ็นเซอร์มีความทนทานสูงมาก
 • สามารถเลือกการตรวจจับของเซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับวัตถุที่เป็นเหล็กหรือวัตถุที่ไม่ใช่เหล็กได้

 

การพิจารณาเรื่องของระยะการตรวจจับโลหะของเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Inductive Proximity sensor)

ตามมาตรฐานของ IEC 60947-5-2 การพิจารณาการวัดระยะการตรวจจับวัตถุของเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ จะพิจารณาจากโลหะที่นำมาใช้ทดสอบ โดยกำหนดชนิดของโลหะที่ใช้คือ เหล็ก 360 (Fe360)

สาเหตุที่เลือกใช้เหล็ก เป็นตัวทดสอบเพราะว่า เซ็นเซอร์ ตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับเหล็กได้ดีที่สุด โดยถ้าเป็นโลหะชนิดอื่น  ค่าระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะลดลงตามชนิดของโลหะนั้นๆ ซึ่งเราเรียกว่า ค่า FACTOR

 

Factor 1 Sensors

เซ็นเซอร์ FACTOR 1 ตรวจจับโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก,อลูมิเนียม,ทองแดง โดยที่ระยะตรวจจับไม่ลด ตามชนิดของโลหะ ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม(stainless steel) และทองเหลือง(brass) ซึ่งจะถูกเคลือบด้วยสาร PTFE(Teflon)

เซ็นเซอร์ในกลุ่ม FACTOR 1 สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กได้ดี โดย

 • สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า
 • สามารถทนต่อ สะเก็ดของโลหะที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า
 • เซ็นเซอร์ FACTOR 1 สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้าได้สูงถึง 25 kA โดยที่ไม่มีผลต่อสัญญาณเอาท์พุทของเซ็นเซอร์
 • สามารถนำเซ็นเซอร์ไปใช้ติดตั้งในเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานเชื่อมโลหะ

ประโยชน์ที่ได้จากการเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม

 • หยุดการสูญเสีย ของเซ็นเซอร์และสาย Connecters  ซึ่งแต่ละชนิดเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
 • ปฏิวัติแนวความคิด ของการใช้งานเซ็นเซอร์ในปริมาณมาก
 • ลดปัญหา ของการหยุดการผลิตเนื่องจากเซ็นเซอร์มีปัญหา
 • ลดปริมาณการสั่งซื้อ ของเซ็นเซอร์และสาย Connecters
 • เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างดี