เตรียมความพร้อม ให้ระบบ SCADA ด้วย Fieldus

จากบทความระบบ SCADA เพื่อการผลิตสมัยใหม่ก้าวไกลสู้ระดับโลก ในฉบับที่ผ่านมา ผู้อ่านคงเข้าใจถึงระบบ SCADA พอสมควร ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ในตอนนี้ผู้เขียนขอแนะนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่ง ที่เรียกว่า Fieldbus   ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบ SCADA นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Fieldbus คืออะไร   :  จริงๆ แล้วเจ้า fieldbus ก็เป็นเครือข่ายการสื่อสาร แบบดิจิตอลอย่างหนึ่งที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากอุปกรณ์ Field Device...

Stamping Machine: การ set-up เครื่อง press

The process of setting up the stamping machine can be a daunting task where precision and skill is required. There are huge amounts of...

งัดแงะ แกะเกา ระบบ Link Network

IO Link เป็นมาตรฐานการสื่อสารชนิดหนึ่ง ถูกพัฒนาโดย IO Link Consortium ภายใต้การกำกับดูแลของ Profibus & Profinet International

หล่อลื่น ตำแหน่งที่ต้องการ The Expert in Lubrication Solutions

Lubrication Solutions การเลือกใช้ระบบเติมแบบ Auto ดีกว่าการเติมแบบ Manual คือ ระบบจะมีความน่าเชื่อถือสามารถกำหนด ปริมาณสารหล่อลื่น ตำแหน่งที่ต้องการ

LED ประหยัดพลังงานได้ถึง 75%

LED ด้วยประสิทธิภาพความสว่างที่สูงกว่า, ประหยัดพลังงานได้ถึง 75% แต่เนื่องจากไฟส่องสว่างในอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้งานกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน บางโรงงานอาจใช้

แก้ปัญหากวนใจ ระบบไฟฟ้าโรงงาน กับ Surge Protection

เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องการกระแสไฟฟ้ามากเมื่อเทียบกับการทำงานในภาวะปกติ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าในสายส่งการไฟฟ้าฯ

U-GAGE ULTRASONIC SENSORS

อุลตร้าโซนิค (Ultrasonic) คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินโดยทั่วไปแล้หูของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะได้ยินเสียงสูงถึงเพียงแค่ประมาณ 15 KHz

งานเชื่อม ปัญหาระดับชาติ กลายเป็นงานเชื่องๆ ถ้าเลือกถูกต้อง Inductive Proximity Sensors

งานเชื่อม” เพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาต่างๆมากมายในงานเชื่อม การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ (Inductive Proximity Sensors) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ

การใช้เทคโนโลยี G3 HMI เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานที่

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องติดต่อสื่อสารตลอดเวลา โดยเฉพาะคนทำงานแบบสมัยใหม่ที่ต้องทำงานได้ทุกสถานที่ทุก

Inductive Proximity Sensors สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมรถยนต์

เป็นที่ทราบกันว่าในการสายการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนักนั้น ส่วนประกอบในการผลิตส่วนใหญ่เป็นโลหะ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้งานสำหรับการตรวจจับชิ้นงาน หรือตรวจสอบตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องจักรในการผลิตนั้นนิยมใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะแบบไม่ต้องสัมผัส หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “อินดั๊คทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ Inductive proximity sensors” ซึ่งก่อนอื่นเรามาดูข้อดี&ข้อเสียทั่วๆ ไปของอุปกรณ์ชนิดนี้กันครับ หากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้งานในการผลิตทั่วไป ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นปกติ แต่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนนั้นมีโซนการผลิตที่ค่อนข้างแตกต่างออกไป อย่างเช่น การปั๊มชิ้นส่วน ซึ่งมีการกระแทก หรือสัมผัสที่รุนแรงหรือในพื้นที่การเชื่อมชิ้นส่วนโครงรถยนต์ซึ่งมีสะเก็ดไฟเชื่อม และคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่นั้น จะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์สั้นกว่าปกติ และถ้าหากไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว เพื่อนๆวิศวกรคงต้องปวดหัวกับการเปลี่ยน...

ตรวจสอบฉลากสินค้าแบบภาพ ด้วยอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์

ฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะฉลากสินค้าทำให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวสินค้าและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการเลือกซื้อ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบฉลากสินค้าให้ตรงตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีประกาศของกระทรวงสาธาระสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องระบุข้อมูลสินค้าลงในฉลากให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มอาหารดังต่อไปนี้ กลุ่ม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ กลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กลุ่ม 3 : อาหารที่ต้องมีฉลาก กลุ่ม 4 : อาหารทั่วไป (อาหารอื่นนอกจากอาหารกลุ่ม...

ระบบเน็ตเวิร์คในอุตสาหกรรม

  เมื่อคิดถึงระบบเน็ตเวิร์ค หลายๆ ท่านคงเคยต่อ Home Network โดยการนำสาย LAN มาต่อเข้ากับ HUB หรือ Switch ที่เป็น Wireless หรือต่อเข้ากับ Switch เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือการเซตระบบ Wireless ที่บ้าน ซึ่งต้องออกไปซื้ออุปกรณ์ที่พันธ์ทิพย์ ฟอร์จูนหรือซีคอน ก็ทำได้แล้ว จากรูปภาพด้านล่างนี้จะแสดง Diagram ของ...

Automotive Robotics แขนกลอัจฉริยะสำหรับการผลิตรถยนต์

         ในยุคเริ่มต้นของการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีโรงงานต่าง ๆ เข้ามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยจำนวนมากทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ค่าแรงงานถูก ลดรายจ่ายเนื่องจากภาษีการนำเข้าของสินค้า และวัตถุดิบบางตัว แต่ ณ ปัจจุบันนี้ค่าแรงบ้านเราสูงขึ้นและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ ในขณะเดียวกันคุณภาพแรงงานไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้และทักษะจึงทำให้หลายบริษัทได้ย้ายฐาน การผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงงานถูกกว่า และอีกหลายบริษัทที่พยายามปรับตัวเอง โดยมีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation...

Photoelectric sensor

เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยมายาวนาน สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเมืองไทย โดยกระบวนการผลิตเครื่องดื่มนั้น การบรรจุของเหลวลงในขวด ถือเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาติดตั้ง ก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

iแพ็ค ซีรีย์ 1

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนล้วนมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

วิธีง่ายๆ ในการเลือกแหล่งกำเนิดแสง

ระบบวิชั่นและให้ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างแสงแต่ละประเภทรวมถึงตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในแต่ละแบบ

เซมิคอนดักเตอร์คืออะไร ?

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เซมิคอนดักเตอร์” แต่อาจจะสงสัยว่าในความหมายที่แท้จริงแล้วคืออะไร

การเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงสำหรับวิชั่น

การที่จะมองเห็นภาพชัดเจนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแสงเป็นส่วนสำคัญ แสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) ไปยังวัตถุ (Object)

อุปกรณ์ VISION ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

ในวงการอุตสาหกรรมนั้นความต้องการในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องในการบรรจุชิ้นงาน

อุปกรณ์ตรวจจับ การผลิตรถยนต์

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมีใช้กันมาก และแพร่หลายในกระบวนการผลิตรถยนต์ แต่จะมีบางตำแหน่งที่ต้องการคุณสมบัติ พิเศษของตัว Prox นี้ Proximity sensors มักจะมีระยะตรวจจับ
Buy Online

Popular Articles

ตู้คอนโทรล สำหรับปั๊มน้ำ ประกอบเอง แบบไม่ง้อโรงทำตู้

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว EF Magazine ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเพื่อนวิศวกร จากอุปกรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมด