ติดต่อขอลงโฆษณา

 

ตำแหน่ง ขนาด (พิกเซล) รูปแบบ ราคา/เดือน (บาท) สิ้นสุดโฆษณา
H1 760 X 90 แสดงทุกหน้า 10,000 เต็ม
R1 264×260 แสดงทุกหน้า 4,000 ว่าง
R2 264×140 แสดงทุกหน้า 2,500 ว่าง
R3 264×140 แสดงทุกหน้า 2,500 ว่าง
C1 215×90 แสดงทุกหน้า 2,000 ว่าง
C2 215×90 แสดงทุกหน้า 2,000 ว่าง
C3 215×90 แสดงทุกหน้า 2,000 ว่าง
F1 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง
F2 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง
F3 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง
F4 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง
F5 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง
F6 325×85 แสดงทุกหน้า 1,000 ว่าง

 

หมายเหตุ : ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาแบนเนอร์แต่ละตำแหน่งคิดขั้นต่ำ 3 เดือน

โทร 02 -105-0574  /  [email protected]