ฟังก์ชันที่หลากหลายของ Power Meter

0

smart-power-meter-1หากย้อนเวลากลับไปในอดีตถ้าพูดถึง Power Meter หลายท่านคงนึกถึงเครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น ค่ากระแส ค่าแรงดัน ค่ากำลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าฮาร์โมนิคและอื่นๆ แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทำให้มิเตอร์มีฟังก์ชันพิเศษมากมายตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายเพราะนอกจากจะวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้งานสามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรองรับการใช้งานใน Application ที่หลากหลาย ซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ Power Meter กันไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันเด็ดๆ ที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ พร้อมแล้วไปดูกันเลย….

smart-power-meter-2Limit Treshold เป็นฟังก์ชันที่สามารถกำหนดค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของพารามิเตอร์ต่างๆ และเมื่อ Function Limit ทำงานก็สามารถนำไปตั้งให้เป็น Alarm ได้ (มิเตอร์ 1 ตัว สามารถกำหนด Limit Treshold ได้ 8 ค่า)

ตัวอย่างเช่น จากรูปด้านบนกำหนดค่ากระแสสูงสุด (10A) และค่ากระแสต่ำสุด (4A) โดยพบว่าค่ากระแสที่วัดได้คือ 11.9A แสดงว่า Function Limit ทำงาน

smart-power-meter-3

BOOLEAN LOGIC เป็นฟังก์ชันที่สามารถนำพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น digital inputs, digital outputs, limit thresholds, Boolean variables มากระทำทางตรรกศาสตร์ เช่น AND-AND NOT, OR-OR NOT หรือ EXOR-EXOR NOT กันได้และเมื่อ Function Boolean ทำงานก็สามารถนำไปตั้งให้เป็น Alarm ได้ (มิเตอร์ 1 ตัว สามารถกำหนด Boolean ได้ 8 ค่า)

ตัวอย่างเช่น BOO1 = LIM1 AND LIM2 แสดงว่า BOO1 จะทำงานเมื่อ Function LIM1 และ Function LIM2 ทำงานทั้งคู่ แต่ถ้า LIM1 หรือ LIM2 ทำงานเพียงอันใดอันหนึ่ง BOO1 ก็จะไม่ทำงาน

smart-power-meter-4

 

ALARMS เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ โดยสามารถเลือกค่า Limit thresholds, Input หรือ Boolean มากำหนดเป็น ALARMS ได้โดยที่มิเตอร์สามารถแจ้งเตือน (ALARMS) ได้ที่หน้าจอมิเตอร์เอง

 

ฟังก์ชัน Output/Input

Output/Input เป็นฟังก์ชันที่รับและส่งสัญญาณไปสู่ภายนอก ผ่านทางการเพิ่ม option module โดยสามารถรับและส่งได้ทั้งสัญญาณ Digital และ Analogue

  • Digital Input มิเตอร์สามารถรับสัญญาณ Digital จาก Inductive Proximity, Photo Sensor หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้นับจำนวน (counter), นับความเร็วรอบ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น มิเตอร์สามารถรับสัญญาณ Digital จาก Photo Sensor เพื่อใช้ในการนับจำนวนขวดที่วิ่งบนสายพานแล้วให้แสดงผลบนหน้าจอมิเตอร์

smart-power-meter-5

  • Digital Output มิเตอร์สามารถส่งสัญญาณ Digital ออกไปเพื่อตัดต่อ contactor นอกจากนั้นยังสามารถส่งสัญญาณเพื่อให้ไฟ Alarm ทำงานหรือให้บัสเซอร์ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
  • Analogue Input มิเตอร์สามารถรับสัญญาณ Analogue จากอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น รับสัญญาณ Analogue, PT100 จาก Temp Sensor เพื่อมาแสดงอุณหภูมิที่หน้าจอมิเตอร์, รับสัญญาณ Analogue จาก Pressure Transmitter เพื่อมาแสดงผลความดันที่หน้าจอมิเตอร์

smart-power-meter-6

  • Analogue Output มิเตอร์สามารถส่งสัญญาณ Analogue เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ PLC อื่นๆ ได้

smart-power-meter-7

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Password ที่สามาถตั้งรหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวอุปกรณ์ ซึ่ง Password มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือ User Password และ Advanced Password

วิดีโอแนะนำการตั้งค่า Password

  • User Password ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำการรีเซ็ทค่าได้
  • Advanced Password ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และทำการรีเซ็ทค่าต่างๆ ได้

วิดีโอแนะนำวิธีการปลดล็อค Password

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า Power Meter ในปัจจุบันมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายรองรับต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบกับหน้าจอที่เป็นแบบ Graphic LCD Display ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คค่าและอ่านค่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใด Power Meter จึงได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน หากผู้อ่านท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Meter สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ เราพร้อมยินดีให้บริการ