โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง นำไปใช้งานอย่างไร

0

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7-1

โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง ในวงการอุตสาหกรรมและในงานทั่วไป โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง มีลักษณะการใช้งานที่พิเศษกว่า โซลินอยด์วาล์ว 2/2 คือ นอกจากจะใช้ในการเปิดและปิดแล้ว โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง ยังมีรูสำหรับระบาย (Exhaust) ของของไหลออกจากระบบอีกทางหนึ่งด้วย

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7-2

โซลินอยด์วาล์วหรือวาล์วไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่คอยล์เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและทำงานร่วมกับสปริงเป็นกลไกในการ เปิด-ปิด วาล์ว โดยไฟเลี้ยงที่จ่ายไฟเข้าไปที่ คอยล์ มีให้เลือกทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับ ขนาด 24, 110 และ 220 โวลท์ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นตัวกำหนด เงื่อนไขการทำงานควบคุมการเปิดหรือปิดโซลินอยด์วาล์ว

วาล์วไฟฟ้า 3/2 ทาง เป็นโซลินอยด์ที่มีทาง เข้า-ออก ของ ของไหล เช่น น้ำหรืออากาศทั้งหมด รวม 3 ทาง คือ ทางเข้า (2) ทางออก (1) และทางระบาย (0)

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7-3

มีสถานะการทำงาน 2 สถานะ คือ สถานะเปิดและสถานะปิด การทำงานในสถานะเปิดคือการเปิดวาล์วเพื่อปล่อยให้ของไหล ไหลเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปใช้งานและสถานะปิดคือหยุดการจ่ายของไหลเข้าไปในระบบ

การทำงานแบบปกติปิด ในสภาวะปกติปิดขณะที่ยังไม่จ่ายไฟไปเลี้ยงที่คอยล์ตรงรูทางออก เบอร์ 1 และรูระบายเบอร์ 0 จะต่อถึงกันและของไหลจากแหล่งจ่าย รูเบอร์ 2 ไม่สามารถผ่านไปยังรูเบอร์ 1 ได้ เมื่อจ่ายไฟเลี้ยงคอยล์ตัวลูกสูบจะเลื่อนตัวขึ้นไปปิดรูระบายเบอร์ 0 และเปิดรูระหว่างเบอร์ 2 และเบอร์ 1 ทำให้ของไหลสามารถไหลผ่านจากรูเบอร์ 2 ไปยังรูเบอร์ 1 ส่งจ่ายของไหลไปยังจุดที่เราต้องการใช้งานได้

3 way normally closed direct acting solenoid valves

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7-4

สถานะการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง

ตัวอย่างการนำไปใช้ เช่น นำวาล์วไฟฟ้า 3/2 ทาง ไปใช้ควบคุมการเปิด-ปิดลมที่ไปจ่ายให้กับ Angle Seat valve เพื่อกำหนดสถานะว่า เปิดหรือปิด Angle Seat valve เป็นวาล์วที่ต้องใช้แรงดันลม 4-10 บาร์ เป็นกำลังในการผลักหรือดันให้ตัววาล์วเปิดหรือปิด ฉะนั้นต้องมีวาล์วผู้ช่วยทำหน้าที่ในการสั่งจ่ายลมเข้าไปที่ตัว Angle Seat valve วาล์วผู้ช่วยในที่นี้ก็คือ วาล์วไฟฟ้า 3/2 ทาง นั้นเอง

สาเหตุที่ต้องใช้วาล์วไฟฟ้าประเภทนี้ก็เพราะเมื่อมีการสั่งจ่ายลมไปผลักหรือดันกระบอกสูบในตัว Angle Seat valve ให้มีสถานะจากปกติปิดเป็นเปิด เพื่อให้ของไหล ไหลผ่านแล้วเมื่อหยุดใช้งานหรือจะปิดวาล์วนั้นก็ต้องหยุดจ่ายลมที่จ่ายมาจาก วาล์วไฟฟ้า 3/2 ทาง ด้วย และลมที่ขังและค้างอยู่ในตัว Angle Seat valve ในครั้งแรกที่ดันให้วาล์วเปิดก็จะถูกระบายออกทางรูระบาย (Exhaust) ออกสู่บรรยากาศทำให้ Angle Seat valve กลับมาอยู่ในสภาวะปกติปิดอย่างรวดเร็วเช่นเดิม

สาเหตุที่ไม่สามารถนำวาล์ว 2/2 ทาง มาเป็นวาล์วผู้ช่วยในการจ่ายลมให้กับ Angle Seat valve ก็เพราะวาล์ว 2/2 ทางไม่มีรูระบายลมออกจากตัวโซลินอยด์วาล์ว ทำให้มีแรงดันลมขังค้างอยู่ในตัว Angle Seat valve ทำให้มันไม่สามารถปิดตัวลงได้อย่างรวดเร็ว

การนำโซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง ควบคุมการทำงานของ Angle Seat valve

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7-5

อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการใช้โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง เช่น เครื่องชงกาแฟ ที่มีกาต้มน้ำ จนเดือดและกลายเป็นไอน้ำสตีมเพื่อใช้ในการชงกาแฟ เมื่อมีการเปิดโซลินอยด์วาล์วเพื่อนำไอน้ำไปใช้งานแล้วหลังจากใช้งานเสร็จและมีการปิด โซลินอยด์วาล์วความดันไอน้ำที่มีค้างอยู่ในระบบออก จะถูกระบายออกทางรูระบาย (Exhaust) โดยโซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทางนั้นเอง

หากท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลินอยด์วาล์วสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ เรายินดีตอบทุกข้อสงสัยครับผม