ระบบวัด Efficiency ของกระบวนการผลิต

0

industrial-network-1

KPls เป็นคำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะวัดประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต เพื่อให้รู่ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างแนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต ได้แก่ Kaizen, 7 waste หรือ OEE (Overall Equipment Effectiveness) เป็นต้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนที่เราจะใช้แนวคิดเหล่านี้ได้เราต้องมีข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์ก่อน

ขอแนะนำ “ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล และแสดงผล Efficiency ของกระบวนการการผลิต” โดย Red Lion ผู้นำด้านอุปกรณ์ Process Control แบรนด์ดังจากอเมริกา

industrial-network-2

สามารถใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ Count (Good/Bad), Regect Ratio, Overall Equipment Effectiveness (OEE), Downtime เพื่อตรวจสอบ Efficiency ของกระบวนการกรผลิต

  1. Count (Good/Bad) คือ ข้อมูลการนับ ของดีหรือของเสียในกระบวนการการผลิต
  2. Reject Ratio คือ อัตราการเกิดของเสีย หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในระบบ
  3. Rate คือ อัตราการผลิตเทียบกับเวลา
  4. Target คือ เป้าหมายที่บริษัทคาดว่าต้องการผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
  5. Overall Equipment Effectiveness (OEE) คือ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ เรามักนำค่าเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์การ Maintenance เครื่องจักร
  6. Downtime คือ ช่วงเวลาที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้ เช่น เครื่องเสีย เครื่องขัดข้อง

industrial-network-3

เพียงใช้อุปกรณ์ชุดนี้จาก Red Lion ก็จะทำให้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและก่อเกิดผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัทอย่างแน่นอน หากท่านใดสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้า Red Lion สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ^^