การเลือกใช้ ROTARY CAM SWITCH

0
ROTARY  CAM SWITCH
การเลือกใช้ ROTARY CAM SWITCH

การเลือกใช้ ROTARY  CAM SWITCH

นี่คือสวิสซ์ควบคุมคุณภาพสูง ในแบบที่คุณต้องการ “กาเว่” สวิตซ์ในอนุกรม A5

· สวิตซ์ควบคุมที่คุณสามารถสัมผัสถึงคำว่า “คุณภาพ” ได้อย่างแท้จริง
· ผลิตตามมาตรฐาน IEC 974-3 และถูกทดสอบก่อนส่งออกจากโรงาน
· ตัวบล็อคของสวิตซ์ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง selfextingushing polyester
และผสมด้วยใยแก้ว (Glass fiber) ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางกล
ให้กับตัวสวิตซ์และให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม, มีความเป็นฉนวนสูง และไม่ติดไฟ
· หน้าสัมผัส (contacts) ทำจาก Ag-Ocd เป็นวัสดุที่มีความนำสูงและค่า
ความต้านของหน้าสัมผัสต่ำมาก
· แกนบิดทำจาก Hard Steel (ไม่ใช้ก้านพลาสติก) ทำให้มั่นใจได้ว่า cam
ลูกเบี้ยวข้างใน จะไม่หมุนฟรีหรือลื่นไถล ในขณะบิดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
การทำงาน ทำให้อายุการใช้งานจะนานกว่าปกติ
· จุดต่อสาย ออกแบบมาเป็นแบบพิเศษ (Compression Screw Clamp Terminal)
ที่ทำให้ การเข้าสายมีความมั่นคง, แข็งแรงกว่า ทำให้สายที่ต่อไม่ขาดใน
· ตัวสวิตซ์เป็นแบบ IP20 ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญจากมือผู้ปฏิบัติงาน
· สามารถต่อพ่วงได้ถึง 24 contacts ในสภาวะปกติ และสามารถต่อพิเศษ
ได้ถึง 48 contact แบบต่อพ่วง (tandem)
· ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่มีหลากหลายกว่า on-off with/without spring return
Change-Over switches with/without OFF position Step-Switches
with/without OFF position Star-Delta switches Reversing Switches
Pole changing for Speed Control Ammeter change-Over Switches
Volt meter change-Over Switches
· หรือ Function diagram พิเศษเฉพาะงานที่คุณต้องการ
· พร้อมด้วยอุปกรณ์ Accessories ที่จะใช้ร่วมกับสวิตซ์ทุกรุ่น

ROTARY  CAM SWITCH
การเลือกใช้ ROTARY CAM SWITCH

สวิตซ์ที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ

· ในส่วนของหน้าปัดสวิตซ์และตัวบิด นั้นต้องมีลักษณะสังเกตเห็นตำแหน่งได้เด่นชัดแม้ระยะไกล
ซึ่งโดยอย่างน้อยก็ต้องมองเห็นว่าสีหน้าปัดกับศรชี้ตำแหน่งต้องมีสีตัดที่ชัดเจน และแข็งแรง

· ก้านสวิตซ์ ต้องมีลักษณะเป็นโลหะตลอดทั้งแนวตัวสวิตซ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการบิดแล้วครูด
หรือแกนหัก ระหว่างการทำงาน

· ลักษณะการเข้าสายควรจะมีการป้องกันการสัมผัสมาตรฐานยุโรป IP20 ซึ่ง เป็นแบบเดียวกับการ
เข้าสายแบบ TERMINAL BLOCK เพื่อความปลอดภัย

· อุปกรณ์ JUMPER BAR ก็ควรมีการหุ้มด้วยฉนวนนำไฟฟ้าเช่นกันเพื่อความปลอดภัย

· หน้าสัมผัสนำไฟฟ้าภายในสวิตซ์ ต้องเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าสูงความต้านทานที่หน้าสัมผัสต้องให้ต่ำที่สุด
เพื่อลดปัญหาการเกิด อาร์ค และความร้อนที่หน้าสัมผัสเวลาทำงาน

· ตัวบล็อคของสวิตซ์ต้องทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อที่จะต้องรับแรงต้านทางกลเมื่อบิด
และต้องไม่สามารถติดไฟได้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในตู้คอนโทรล

สนใจสารมา ตรวจสอบ Spec สินค้าได้ที่นี่ factomart.com

 

ROTARY  CAM SWITCH
การเลือกใช้ ROTARY CAM SWITCH

ในส่วนของ Accessories ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม Option ให้แก่ตัวสวิตซ์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานแต่ละประเภทนั้น ควรจะมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะยกตัวอย่างในส่วนที่สำคัญ ๆ ดังนี้

· PLATE FOR DIN RAIL MOUNTING เพื่อให้สามารถติดสวิตซ์บนราง ภายในตู้คอลโทรลได้
ในกรณีที่ ไม่ต้องการติดตั้งสวิตซ์ที่ฝาตู้คอลโทรลโดยตรง

· IP 65 GASKET อุปกรณ์ ติดตั้งภายใต้ชุด handle (หน้ากาก+มือจัดด้านหน้า) ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันของเหลวที่จะเข้ามาทางด้านหน้าสวิตซ์ได้

· PADLOCKABLE อุปกรณ์เพื่อติดตั้งแทนหน้ากากเดิมในกรณีที่ต้องการคล้องกุญแจล็อคที่
หน้ากากสวิตซ์ได้โดยตรง เพื่อป้องกันคนมาบิดในช่วงเวลานั้นๆ

· SET INTERLOCK อุปกรณ์ติดตั้งในกรณีตัวสวิตซ์กับ handle ต้องการให้แยกออกจากกันได้
ในตำแหน่ง off เท่านั้น ในตำแหน่งอื่น ๆ จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้

· PROLONGED SHAFT KIT อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อเพิ่มขนาดความยาวของก้านเหล็กสวิตซ์ให้
ยาวยิ่งขึ้น ในกรณีที่ตู้คอนโทรลมีความลึกมาก และติดตั้งสวิตซ์กับ handle แยกจากกัน

· การติดตั้ง switch interlock mounting

>> หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวรศักดิ์ ปัญญาสาระคุณ : 085-123 7156
หรือ ส่ง E-mail มาที่ [email protected]