เทรนใหม่สุดๆ ของรถ AGV ด้วยสุดยอดระบบชาร์ทแบตเตอรี่แบบไร้สาย : Remote Power Supply System

0

ทุกวันนี้รถลำเลียงอัตโนมัติหรือรถ AGV (Automatic Guide Vehicle) ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก  เนื่องจากรถ AGV สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการกระบวนผลิตแบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องใช้คนในการบังคับการเคลื่อนที่ของรถ  ทำให้สามารถประหยัดในเรื่องของแรงงานคนและเวลาได้เป็นอย่างดี

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีในรถ AGV ทุกคัน ในทุกวันนี้การชาร์ทไฟให้กับแบตเตอรี่ ยังคงใช้วิธีการต่อสายเพื่อชาร์ทไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการใช้งานรถ  แต่ AGV Remote  Power Supply System  จะเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนทำให้ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการชาร์ทไฟให้กับแบตเตอรี่

ข้อดีของการใช้ระบบ Remote Power Supply System

  1. ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาต่อสายเพื่อชาร์ทไฟเข้าแบตเตอรี่
  2. สามารถใช้งานรถAGV ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากการ Spark ของแบตเตอรี่ ขณะที่ต่อสายชาร์ท
  4. ทำให้ไม่ลืมชาร์ทแบตเตอรี่ เพราะทุกครั้งที่รถหยุดที่จุดที่กำหนด จะมีการชาร์ทไฟเข้าแบตเตอรี่ทันที
  5. มี LED แสดงสถานะการใช้งานของแบตเตอรี่ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
  6. มีวงจรตัดการชาร์ท เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว

กระบวนการชาร์ทแบตเตอรี่จะเริ่มต้นทันทีที่  Passive Head  กับ  Active Head  เคลื่อนที่อยู่ใกล้กัน  จากกราฟแสดงค่าของ Charing Current  และ  Charing Voltage  โดยใช้  Charing Current  ที่ 30  Ah  จะสังเกตุพบว่า เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ  75 นาที  ค่า  Charing Current  จะเริ่มลดลง  และเมื่อ Charing Current  ประมาณ  1.5 A  วงจรจะตัดการชาร์ททันที เพื่อป้องกันความเสียและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น

 

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Adisit: 085-1237166

หรือส่ง E-mailมาที่  : [email protected]

 

and this had a
youporn Women s Sexy Underwear and Their Sexy Lingerie

earn money to buy cute clothes
black pornAn Introduction To Leather Jackets