Food & Beverage Inside : น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

0

ถ้าจะถามถึงประเทศที่อุดมไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของประเทศไทยอย่างแน่นอน ยิ่งในช่วงฤดูกาลของผลไม้แล้ว  เรียกว่าเรามีผลไม้สดเหลือเฟือจนล้นตลาดเลยก็ว่าได้ บางช่วงเวลาผลไม้ก็ราคาตกจนน่าใจหาย ฉะนั้นการทำให้ผลไม้สด มีราคาสูงขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มมูลค่าในตัวผลไม้เอง โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หนึ่งในผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศก็คือ น้ำผลไม้

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ เป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะสามารถนำเงินตราเข้าประเทศ ได้ปีละหลายพันล้านบาท แต่ประเทศไทยนั้นยังมีประเทศคู่แข่งที่พร้อมจะเข้าแย่งส่วนแบ่งตลาดอีกมากมายสำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีด้านการผลิต เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับน้ำผลไม้ก่อนดีกว่าครับ ว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร มีกี่ประเภท และกระบวนการผลิตนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

จริงๆ แล้วความหมายของน้ำผลไม้คือ น้ำซึ่งมาจากการคั้น หรือสกัดจากผลไม้ชนิดต่างๆ โดยแบ่งประเภทของน้ำผลไม้ได้ดังนี้ครับ

1.) น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

เป็นชนิดที่สามารถดื่มได้ทันที ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบและวิธีการผลิต โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยดังนี้

 • น้ำผลไม้ 100 % (Single Strength Juice) เช่น น้ำส้ม หรือน้ำสับปะรด
 • น้ำผลไม้ 25 – 50 % เช่น น้ำฝรั่ง และน้ำมะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100 % ได้ ต้องนำมาเจือจางและปรุงแต่งรสชาติก่อน

2.) น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated Fruit Juice)

โดยผลิตจากการนำผลไม้แท้จากธรรมชาติไประเหยน้ำบางส่วนออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้น โดยก่อนบริโภคต้องนำน้ำผลไม้เข้มข้นมาผสมน้ำก่อน ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มผสมอื่นๆ

3.) น้ำผลไม้ปรุงแต่งกลิ่น

ผลิตโดยการนำผลไม้ หรือเนื้อผลไม้ประมาณ 25 % ขึ้นไปเจือสีสังเคราะห์แล้วทำให้เข้มข้นด้วยน้ำตาล โดยก่อนจะดื่มต้องนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุ ทั้งนี้น้ำผลไม้ประเภทปรุงแต่งกลิ่นของแต่ละผู้ผลิต จะมีอัตราส่วนของการทำให้เจือจางแตกต่างกัน

4.) น้ำผลไม้สำเร็จรูปชนิดผง

เป็นการผลิตโดยการนำน้ำผลไม้มาคั้นระเหยน้ำออกแล้วปั่นแห้งให้เป็นผง แล้วนำมาบรรจุในถุงชงหรือซองเพื่อความสะดวกในการบริโภค น้ำผลไม้สำเร็จรูปชนิดผงที่เห็นกันมากที่สุด ได้แก่ ส้ม มะตูม ขิง

5.) เนกต้าผลไม้ (Fruit Nectar)

คือผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ที่อาจมีการผสม น้ำเปล่า, น้ำตาล, น้ำผลไม้เข้มข้น, เนื้อผลไม้ หรือเนื้อผลไม้เข้มข้น

6.) น้ำเชื่อมผลไม้

เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ โดยมีน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก วัตถุประสงค์โดยส่วนมากจะใช้เพื่อประกอบอาหาร หรือใส่เครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความหวาน

 

สำหรับกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้และประเภทของน้ำผลไม้ที่ต้องการ ในบทความนี้ผมจึงขอนำเสนอกระบวนการผลิตหลักๆ ของน้ำผลไม้ 4 ขั้นตอนหลัก มีดังนี้ครับ

1) ขั้นตอนการสกัดน้ำ

เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากสารอาหารต่างๆ ในผลไม้จะถูกสกัดออกมาในขั้นตอนนี้ ฉะนั้นผู้ผลิตจึงต้องเลือกใช้วิธีการสกัดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผลไม้แต่ละชนิดเพื่อรักษาคุณภาพและสารอาหารให้ครบถ้วน
โดยวิธีการสกัดมี 2 วิธีครับ

 • วิธีทางกล คือ การใช้แรงจากมือหรืออุปกรณ์เครื่องจักรไปกระทำกับเซลล์หรือเนื้อผลไม้ เพื่อให้น้ำผลไม้ไหลซึมออกมาจากเนื้อผลไม้ พร้อมกับสารอาหาร รส และกลิ่น
 • วิธีทางชีวภาพ คือการใช้สารหรือเอนไซม์ไปย่อยสลายเนื้อผลไม้ให้มีขนาดเล็กเพียงพอที่น้ำผลไม้จะไหลซึมออกมาได้

2) ขั้นตอนการกรอง

เป็นขั้นตอนการแยกส่วนที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายออก เพื่อให้ได้น้ำผลไม้ 100% โดยปัจจุบันขั้นตอนการกรองในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนมากจะใช้เครื่องจักรเพื่อกรอง โดยประเภทของเครื่องกรองนั้นมีหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุภาคที่ต้องการกรองออก

3) ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ

แบ่งเป็นการปรับปรุงลักษณะปรากฏ เช่น การทำให้น้ำผลไม้ใสหรือขุ่น และการปรับปรุงรสชาติ เช่น การเติมแต่งรสเปรี้ยว หวาน หรือการรักษารสชาติดั้งเดิมของน้ำผลไม้

4) ขั้นตอนการกำจัดจุลินทรีย์
เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญครับ เพื่อการเก็บรักษาน้ำผลไม้ให้ยาวนานและเป็นสินค้าสำหรับส่งออกต่างประเทศ โดยวิธีการกำจัดจุลินทรีย์มี 3 วิธีหลักๆ ดังนี้

 • การใช้ความร้อน
 • การกรองด้วยเยื่อ
 • การใช้ความดันสูง

 

ส่วนสุดท้ายของบทความแล้วครับ พื้นที่ส่วนนี้ผมขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมครับ

HMI รุ่น G3 แบรนด์ Red lion จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งการกระบวนการต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลการผลิตในรูปแบบไฟล์งาน
 • มีรุ่นสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
 • USB port เพื่อความสะดวกสำหรับการ Download ข้อมูลหรือโปรแกรม
 • เชื่อมต่อโดย Web server เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือ Smart phone ได้ทันที

และยังมีรูปแบบการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผลไม้ให้ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และการออกแบบการใช้งานเพิ่มเติมได้โดยง่ายดาย

  

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Vorasak : 085-1237156

 หรือส่ง Email มาที่ [email protected]

 

committing to womens panache improvement sell
weight loss tipsHighlights from the Romanitza House of Fashion presentation