โซลินอยด์วาล์ว ชนิดป้องกันการระเบิด (Solenoid valve Explosion proof)

0

ODE เป็น โซลินอยด์วาล์ว จากประเทศอิตาลี ที่มีประสบการณ์เรื่อง โซลินอยด์วาล์ว มากว่า 50 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซลินอยด์วาล์ว นับว่ามีความสำคัญกับระบบจ่ายของไหล (Fluid) อัตโนมัติเป็นอย่างมาก  โซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า สามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์ว ได้ด้วยไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานระบบอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับทุกโรงงานที่มีการใช้ของไหล และมีการควบคุมแบบอัตโนมัติ มีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ODE โซลินอยด์วาล์ว มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกครบถ้วนทั้งในส่วนของวาล์วแบบปกติปิดและแบบปกติเปิด โดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/8 นิ้ว  จนถึง 2 นิ้ว วัสดุที่ใช้ทำตัววาล์ว มีทั้ง โลหะสเตนเลส และ ทองเหลือง สำหรับ ปะแกนซีล มีให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับของไหลที่เลือกใช้ เช่น FKM ,NBR และ EPDM เป็นต้น

ส่วนของคอยล์ มี ให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น 12VDC , 24VDC ,110VAC และ  220VAC ใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ต่อสายไฟที่มีระดับการป้องกัน IP65

นอกจากการใช้งานในพื้นที่ทั่วไปแล้ว ทาง ODE ยังมีโซลินอยด์วาล์วที่สามารถใช้ในพื้นที่อันตรายได้ (Hazardous Area) ซึ่งในอุตสาหกรรมและโรงงานบางประเภทในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารไวไฟ เช่น โรงงานเคมีหรือสารไวไฟบางชนิด ยังมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้งานเอาท์พุท ที่เป็น วาล์ว เปิด-ปิด ของเหลว และต้องใช้ไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ โซลินอยด์วาล์วแบบกันการระเบิด

สำหรับบทความนี้ จะขอแนะนำ โซลินอยด์วาล์วเบื้องต้น ของยี่ห้อ ODE ที่สามารถใช้ในพื้นที่อันตรายได้ (Hazardous Area)

โซลินอยด์วาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บกักพลังงานได้ การใช้งาน โซลินอยด์วาล์ว เหล่านี้ ในพื้นที่อันตราย จำเป็นจะต้องมีใบรับรอง ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion proof)

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion proof Protection) ในโซลินอยด์วาล์ว มีวิธีการออกแบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบของโซลินอยด์วาล์ว จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า การเกิดเพลิงไหม้ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ สารไวไฟในปริมาณที่มากพอ ออกซิเจนและแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ

ดังนั้นในวิธีการป้องกันการระเบิดของโซลินอยด์วาล์ว จึงใช้แนวคิดพื้นฐานในการป้องกัน คือ ไม่ให้เกิดความร้อนสูงที่ผิวโครงสร้างของตัวคอยล์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว และไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ แต่หากเกิดประกายไฟขึ้นภายในโครงสร้าง ก็จะไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามออกมาสู่บรรยากาศภายนอกได้

การป้องกันการระเบิด  (Explosion proof Protection) ที่มีใช้ใน โซลินอยด์วาล์ว ของยี่ห้อ ODE สามารถแบ่งเบื้องต้นได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซลินอยด์วาล์ว ที่มีรหัสการป้องกันแบบนี้ จะใช้ วิธีการเคลือบปิดส่วนที่อาจจะมีการอาร์ก หรือสปาร์ก ไว้ด้วยฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ มีไอระเหยของสารไวไฟแทรกซึมเข้าไปสัมผัสกับความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวคอยล์ได้  จากรูปด้านล่างเป็น ตัวอย่างของ คอยล์โซลินอยด์วาล์ว แบบ Encapsulation Type “m” Protection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซลินอยด์วาล์ว ที่มีการป้องกันแบบนี้ อาจจะเกิดการจุดระเบิดภายในส่วนห่อหุ้มหรือครอบตัวคอยล์ของโซลินอยด์วาล์วได้ หากมีสารไวไฟหรือไอระเหย สามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปข้างในเฟรมได้ และมีประกายไฟเกิดขึ้นภายในตัววาล์ว แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการระเบิด จะไม่สามารถทำความเสียหายกับโครงสร้างตัวถังที่ห่อหุ้มคอยล์ของโซลินอยด์วาล์ว จนทำให้เปลวไฟขยายออกสู่บรรยากาศภายนอกได้

จากรูปเป็นตัวอย่างลักษณะและรูปร่างหน้าตาของโซลินอยด์วาล์ว ODEแบบป้องกันการระเบิดชนิด Flameproof Type “d” Protection

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปจะเห็นได้ว่า มีการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ ครอบปิด ในส่วนของตัวคอยล์ ที่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงและแปลงเป็นพลังงานกล ใช้เปิดปิดตัววาล์ว

 

 

 

 

คอยล์ของโซลินอยด์วาล์ว ที่มีรหัสการป้องกันแบบนี้จะคล้าย กับโซลินอยด์วาล์ว แบบ Ex m ซึ่งการใช้งานตามปกติจะไม่เกิดการอาร์กหรือสปาร์กที่รุนแรง รวมทั้งจะไม่เกิดความร้อนที่เปลือกหุ้มของโซลินอยด์วาล์วสูงจนสามารถทำให้เกิดการจุดติดไฟได้ โดยใช้วัสดุห่อหุ้มที่ปิดสนิทจนไอระเหยสารไวไฟไม่สามารถผ่านเข้าไปในตัวคอยล์ของโซลินอยด์วาล์วได้ตามเกณฑ์ของการทดสอบ
รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของโซลินอยด์วาล์ว แบบการป้องกับแบบ Ex nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากบทความข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้น ของ โซลินอยด์วาล์วแบบกันการระเบิดของยี่ห้อ ODE ซึ่งรายละเอียดเจาะลึกจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับ

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Sataphon: 085-1237187

หรือส่ง E-mailมาที่  : [email protected]

 

the one rule you should steadfastly follow is
xhamsterWhat Kinds of Earrings Make Your Ears Sag