Engineering Career Advise : ติดกระแสฮิตเปิดเสรี AEC อาชีพวิศวกรไทยจะไปทางไหนดี

2พบกันเช่นเคยกับคอลัมน์แนะนำสายอาชีพของกลุ่มวิศวกร ในฉบับนี้ทางนิตยสารเพื่อนวิศวกรขอติดตามกระแสการเปิดเสรี AEC กันบ้างนะครับ โดยเราจะวิเคราะห์ถึงกลุ่มอาชีพวิศวกรกันว่าเราจะรับมือยังไงกันบ้าง เพื่อให้เพื่อนวิศวกรที่ทำงานอยู่ได้เตรียมตัวให้พร้อม (เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับ) โดยสำหรับนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่หรือใกล้จะจบก็จะได้แนวทางในการตัดสินใจด้วยเช่นกันแล้ว AEC มีผลต่อกลุ่มวิศวกรไทยอย่างไร AEC ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Asean Economics Community หรือ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันนั่นเอง คล้ายกับการรวมตัวของประเทศในโซนยุโรป เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองด้านต่างๆ กับประเทศคู่ค้าได้มากขึ้น โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น AEC อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีกประมาณ 2 ปีข้างหน้านั่นเอง จากการทำข้อตกลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ได้มีข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือกลุ่มแรงงานเชี่ยวชาญได้อย่างเสรีในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ครอบคลุม 10 สาขาอาชีพ ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาชีพวิศวกรด้วยนั่นเอง

ในมุมมองของอาชีพวิศวกรสำหรับการเปิดเสรี AEC ประเทศไทยจัดว่าน่าลงทุนในส่วนของผู้ผลิต เช่น โรงงานยาสูบไทยที่กำลังวางแผนสร้างโรงงานใหม่ หรือแม้กระทั่งกลุ่มเบียร์ที่กำลังขยายธุรกิจเช่นกัน เพราะประเทศไทยเราก็มีสัญญา AFTA กับจีนและอินเดียที่เป็นตลาดใหญ่ ถ้าเปิดเสรี ACE ก็จะเป็นประเทศเสรี ต่างประเทศสามารถมาลงทุน 70% ได้อย่างอิสระ


ซึ่งถ้าหากต่างประเทศมาลงทุนจำนวนมากก็จำเป็นต้องใช้วิศวกรไทยหรือจะนำเข้าวิศวกรจากต่างประเทศ แล้วจ้างลูกน้องเป็นวิศวกรไทย ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร เพราะเป็นภาษากลางสำหรับการสื่อสารในกลุ่ม ACE เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดเนเซีย ซึ่งสำหรับสิงคโปร์แล้วที่เป็นแหล่งผลิตวิศวกรจากสถาบันชั้นนำจำนวนมากแต่งานรองรับในประเทศสิงคโปร์ไม่เพียงพอ จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายวิศวกรจากสิงคโปร์มาโซน AEC ได้อย่างเสรี เพราะเป็นกลุ่มแรงงานเชี่ยวชาญตามที่ระบุในข้อตกลง AEC ดังนั้นภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยต้องไม่เพียงแค่อ่านออก เขียนได้ แต่ยังต้องสามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างดี และถูกต้องกับคนทุกชาติที่มีภาษา ดังนั้นคนที่เก่งทั้งภาษาและด้านวิศวกรรมก็จะไปทำงานที่ต่างประเทศแทนเพราค่าตอบแทนสูงกว่า

แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานข้ามพรมแดนระหว่างประเทศของกลุ่มวิศวกรไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซักทีเดียว เนื่องจากว่ากฎระเบียบของสภาวิศวกรในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้วิศวกรไทยไปทำงานต่างประเทศเทศได้ แต่ข้อจำกัดของกฎระเบียบของไทยที่มีอยู่กลับเปิดช่องให้วิศวกรต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยได้มากกว่า เนื่องจากจากสภาวิศวกรได้กำหนดสาขาวิศวกรรมควบคุมไว้เพียง 7 สาขา ในณะที่มาเลเซียมี 12 สาขา และสิงคโปร์มีควบคุมทุกสาขา ซึ่งมากกว่าไทย ทำให้วิศวกรจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาทำงานในไทยได้ง่ายกว่า ดังนั้นหากวิศวกรไทยต้องการไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วทางสภาวิศวกรก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

        สำหรับในปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยก็กำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนเทอมการเรียนการสอนให้เป็นแบบสากลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานในกลุ่มอาเซียนและเพื่อเป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ทางนักเรียนและนักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน

        เมื่อไทยก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 นอกจากการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือเงินลงทุนแล้ว ยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอาชีพวิศวกรรม การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่จะประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพนี้ให้มีความเข้มแข็งและเท่าเทียมกับมาตรฐานสากลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันแม้ว่าจะมีวิศวกรต่างชาติไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นก็ตาม

cam gigandet to protect
porn Fashion week in Phoenix attracts a new generation of fashion entrepreneurs

eternal womens inventions 2011
xhamsterHow To Create Your Own Style