ใช้ Quick Apply หรือ โปรแกรม สร้าง Resume ดีหรือไม่?

0

คำตอบคือ “ไม่” ถ้าคุณอยากได้งานจริงๆ และอยากเป็นผู้สมัครที่เตะตา ก็อย่าได้ใช้ Quick Apply หรือโปรแกรมสำเร็จที่ใช้สร้าง Resume เด็ดขาด ถึงแม้ว่า Quick Apply และ Resume สำเร็จรูปจะเป็นวิธีที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลประวัติมีครบถ้วน ข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ Quick Apply จะรวดเร็วกว่า E-mail และไม่มีทางตกหล่นระหว่างทาง ไม่เป็น Junk Mail อย่างแน่นอน และทาง Job Website ต่างก็แนะให้ใช้ Quick Apply ที่ทางเว็บไซต์สร้างขึ้น

โดยเรามีเหตุผลที่จะมาบอกดังนี้

1. ขาดความแตกต่าง เพราะการส่ง Quick Apply ก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่ทำได้ นอกจากคุณจะมีข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนมาก

2. กิจกรรมหรือข้อมูลที่สนใจในตัวคุณที่คุณอยากจะเน้นแต่ไม่ช่องมาตรฐานในฟอร์มให้กรอก

3. ไม่สามารถที่จะทำ Cover Letter ให้ดูเตะตาได้ เพราะการมี Cover Letter ที่ดีจะบ่งบอกถึงความใส่ใจและความจริงใจที่อยากจะมาร่วมงานกับนายจ้าง ซึ่งอาจจะเป็นข้อแตกต่างที่นายจ้างมองหาอยู่ก็ได้

4. ไม่สามารถกำหนด Font และ Layout ของ Resume ได้ ซึ่งจะขาดความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุก Resume ลักษณะแบบเดียวกันหมด สื่อถึงนิสัยของผู้สมัครได้ลำบาก

การเขียน Resume เป็นศิลป์อย่างหนึ่ง ถ้าหากทำได้ดี ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าสามารถที่จะได้เปรียบผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ได้ จากการนำเสนอบุคลิกภาพของตนเอง เพราะจะทำให้เห็นถึงความแตกต่าง ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำได้เช่นกัน ถ้าหากคุณใช้ Quick Apply หรือฟอร์มสำเร็จรูป คุณก็จะเหมือนกับคนอื่นๆ จะแข่งขันกันได้ด้วยเนื้อหาในช่องของฟอร์มที่คุณกรอกเท่านั้น