การเก็บบันทึกข้อมูลใน PLANT คอนกรีตผสมเสร็จ โดยใช้ HMI series G3

0

 

การเก็บบันทึกข้อมูลใน PLANT คอนกรีตผสมเสร็จ โดยใช้ HMI series G3

( DATA LOGGER IN READY-MIXED CONCRETE )

ในวงการอุตสาหกรรม การเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกค่าต่าง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการหรือสภาวะแวดล้อมของระบบที่เราสนใจ ซึ่งข้อมูลที่เราจะทำการบันทึกอาจจะมีช่วงเวลาของการบันทึกหรือเลือกบันทึกเฉพาะค่าที่เราต้องการ ซึ่งจากบทความฉบับที่แล้วทางเราได้แนะนำสินค้า G3 HMI ( HUMAN MACHINE INTERFACE ) ให้กับเพื่อนวิศวกรในเรื่องของการทำสูตรส่วนผสมวัตถุดิบให้ได้ปูนที่มีส่วนผสมของเนื้อคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มาฉบับนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการใช้  G3 HMI ในการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ ไปวิเคราะห์หรือวางแผนการใช้และการจัดเก็บวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

โดยปกติแล้วกระบวนการผลิตของเครื่องผสมคอนกรีต ( READY-MIXED CONCRETE PLANT) จะมีขั้นตอนเป็นไปตามรูปด้านล่าง

การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐาน จะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ หินทรายที่ได้เลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดี มีส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐาน มาจัดกองเก็บไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกเก็บไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และสารผสมเพิ่ม (น้ำยาผสมคอนกรีต)จะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบต่าง ๆดังกล่าวจะถูกลำเลียงไปสู่กระบวนการผลิตผ่าน จอแสดงผลมิเตอร์ PAXS เพื่อให้มีค่าน้ำหนักถูกต้องตามสูตรส่วนผสมที่ออกแบบไว้ ส่วนน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตเราจะใช้จอเครื่องชั่ง PAXS หรือจอวัดปริมาตรของเหลว PAXI  ก็ได้ หลังจากนั้นก็นำวัตถุดิบต่าง ๆ เข้ามาผสมด้วยกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะต้องผสมคอนกรีตที่กำหนด ให้มีความสม่ำเสมอ และรวดเร็วโดย คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะถูกลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปส่งยังหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

 

 

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลการใช้วัตถุดิบในแต่ละวันนั้น มิเตอร์ PAXS แต่ละตัวที่ใช้ดูค่าน้ำหนักของวัตถุดิบ ปูน หิน ทราย น้ำและน้ำยา จะส่งค่าปริมาณน้ำหนักที่ใช้ไปผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ  RS485 หรือ โปรโตคอล MODBUS ไปยังอุปกรณ์ G3 HMI เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่ได้รับเป็นไฟล์ นามสกุล .CSV ลงไปในหน่วยความจำ ( MEMORY CARD COMPACT FLASH )  ซึ่งเป็นไฟล์ นามสกุล .CSV ที่เราสามารถนำไปใช้งานบน PROGRAM MICROSOFT EXCEL ได้เลย ทำให้ง่ายกับผู้ใช้งานในการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลต่อไป

อุปกรณ์ G3 HMI ที่ใช้ทำการบันทึกข้อมูลนั้น เราจะต้องตั้งค่า PARAMETER  ต่าง ๆก่อนนำไปใช้งานโดยใช้ PROGRAM สำเร็จรูปที่ชื่อว่า CRIMSON   ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง  CRIMSON 2.0 หรือ 3.0 ก็ได้ครับ( VERSION 3.0 จะใหม่กว่า ) ซึ่งโปรแกรมนี้ เป็นฟรีซอฟแวร์ที่เพื่อนวิศวกรสามารถเข้าไป DOWNLOAD เองได้จาก WWW.REDLION.NET/G3

การตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ในโปรแกรม CRIMSON นั้น ถูก ออกแบบมาให้ง่ายกับผู้ใช้งานทุกประเภท เพื่อให้สะดวกต่อการ SET UP ค่า PARAMETER ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อน ๆ วิศวกร ลองมาดูตัวอย่างขั้นตอนแบบง่าย ๆ ของ วิธีการทำ G3 HMI  ให้เป็น DATA LOGGER โดยใช้ PROGRAM CRIMSON 3.0 กันครับ

 จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากในปัจจุบันของผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละราย การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้นต้องอาศัยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด ปัจจัยสำคัญด้านหนึ่งที่จะทำให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตลงได้อย่างมากก็คือ วิธีการบริหารการจัดเก็บและปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละประเภท โดยใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง “G3 HMI ” ยี่ห้อ RED LION CONTROLSจากประเทศอเมริกา มาเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อน ๆ วิศวกร ในการบันทึกและเก็บข้อมูลรายละเอียดการใช้งานวัตถุดิบในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป