ตู้คอนโทรลสำหรับ Generator

0

In the Box

In the Box ฉบับนี้ขอนำเสนอตู้คอนโทรลสำหรับ Generator(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า ตู้ Control Gen นั่นเอง เราจะมานำเสนออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำหรับตู้คอนโทรลนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

Change over switches

คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทางเดินไฟซึ่งสำหรับกรณีนี้จะใช้เปลี่ยนทางเดินไฟระหว่างไฟจากการไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะมีลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งาน โดยในบทความนี้เราได้นำเสนอให้ดู 2 ลักษณะให้ดูด้วยกัน

1.1               Change over switches แบบ Contactors ซึ่งจะนำ contactor 2 ตัวมาต่อ interlock กันเพื่อนำมาทำเป็นสวิตซ์เลือกทางเดินไฟซึ่งปกติจะใช้สำหรับตัดต่อกระแสไม่สูงมาก

1.2               Change over switches แบบ Switches Disconectors ซึ่งจะใช้หลักการของ Switches Disconectors 2 ตัวมาต่อ interlock กันเพื่อทำมาทำเป็นสวิตซ์เลือกทางเดินไฟซึ่งจะใช้สำหรับโหลดที่มีกระแสได้หลายประเภทและยังสามารถใช้กับกระแสได้สูงมากถึง 7,000 A

Push Button, Pilot Lights

เป็นชุดควบคุมและแสดงผลสถานะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะมี Push button (สวิตซ์ปุ่มกด) ซึ่งจะมีทั้งแบบปกติกับแบบ Emergency Stop ที่ใช้หยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน , Pilot lights (ไฟแสดงสถานะ)

Measuring Instrument

เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์จากเครื่องมือวัด โดยในตู้ Control Gen นั้นสามารถใช้แสดงค่าต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อย่างเช่น ความร้อนในตัวเครื่อง แรงดันของน้ำมัน เป็นต้น

Rotary Cam Switches

ใช้สำหรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ที่ตามเราต้องการ เช่น การ start ,stop ,test หรือเพื่อเลือกการแสดงผลของค่าต่างๆ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Protection Relays

เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าตก, กระแสเกิน กระแสตก และความถี่ที่ผิดเพี้ยน, phase loss และ phase sequence

Earth Leakage Relays

เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจสอบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกระแสรั่วไหลลงดินหรือไม่ ในกรณีที่มีกระแสรั่วไหลลงดินเกินกว่าที่กำหนดก็จะทำการส่งสัญญาณเตือนหรือสั่งให้อุปกรณ์ตัดวงจรปลดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบ

Fuse and Fuse Holders

Fuse เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันกระแสเกิน และกระแสลัดวงจรในตู้ Control Gen ซึ่งฟิวส์สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยลูกฟิวส์จะอยู่ใน Fuse Holders ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับใส่ Fuse ในจุดที่ต้องการ

Current Transformers

เป็นหม้อแปลงกระแสซึ่งจะเป็นตัววัดกระแสและส่งสัญญาณมายังเครื่องมือวัดเพื่อทำการประมวลผลและแสดงผลต่อไป

Automatic Battery Chargers

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชาร์ทไฟเข้าไปยัง battery ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีใช้ทั่วๆอยู่สองแบบด้วยกัน คือ ใช้ลักษณะหม้อแปลง หรือแบบ linear เพื่อชาร์ทไฟ และ เป็นแบบอิเลคโทรนิค หรือแบบ switching เพื่อชาร์ทไฟ

Automatic Transfer Switch Controllers

เป็นตรวจสอบความผิดปกติทางไฟฟ้าและทำการตัวควบคุมและสั่งงาน Automatic transfer switches ให้ทำงาน เช่น ถ้าไฟการไฟฟ้าดับ ชุด controller นี้ก็จะสั่ง gen start และสั่งให้ ATS ไปรับไฟจาก Gen โดยอัตโนมัติและหากไฟการไฟฟ้ามาปกติ controller ก็จะสั่งให้ ATS กลับมารับไฟจากการไฟฟ้าเช่นเดิม เป็นต้น

Automatic Transfer Switch Controllers software

เป็นโปรแกรมที่ใช้ link ร่วมกับชุด ATS Controller ซึ่งจะแสดงค่าแรงดันและความถี่ได้ทั้งฝั่ง Main และฝั่ง Emergency โดยที่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านทางโปรแกรมได้เลย

Generator Set Controllers

เป็นชุดตรวจสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสั่งงานให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานตามคำสั่ง  ซึ่งสามารถแสดงสถานะของเครื่องยนต์ต่างๆได้ เช่นระดับน้ำมัน, อุณหภูมิ ฯลฯ และสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆของทั้งฝั่งหม้อแปลงและฝั่งเครื่องกำเนิดได้เช่นกัน