แผงควบคุมไฟฟ้าย่อย (Load Panel) , LP

0

hhhhhhh

 

 

เป็นแผงสวิทช์ที่ใช้ควบคุมส่วนของวงจรไฟฟ้าย่อยในส่วนที่ต้องการควบคุมหรือในห้องที่

ต้องการควบคุม Load Panel จะมีเซอร์กิตเบรคเกอร์หลายๆ ตัววางเรียงกันอยู่ในกล่องจึงทำให้

แผงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจำนวนวงจรที่มันป้องกันอยู่

Load Panel สามารถแบ่งเป็น 2 แบบคือ

– Load Panel 3 Phase เรียกว่า Load Center , LP

– Load Panel 1 Phase เรียกว่า Consumer Unit , CU

ในฉบับนี้ เราจะมาดูการสร้างกล่อง Load Center กับ Consumer Unit ด้วยกล่องพลาสติก Enystar และ Enyboard จาก Hensel ประเทศเยอรมันนี   ที่สามารถใช้งานนอกอาคาร และรักษา IP65, IP40 กันฝุ่นกันน้ำได้ และนอกจากนี้ Hensel ยังถูกออกแบบให้เราสามารถนำกล่องแต่ละกล่องมาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโมดูลที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย

การสร้างกล่อง Load Center และ Consumer

1). เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม Material list

 

2). ออกแบบ กะระยะ การติดตั้งอุปกรณ์

 

3). ประกอบอุปกรณ์ ในส่วนของ Main Circuit Breaker

 

 

4). ประกอบอุปกรณ์ ในส่วนของ Load Center

5). ต่อสายไฟพร้อมทั้งประกอบกล่องสองส่วนเข้าด้วยกัน

 

 

6). ประกอบอุปกรณ์ ในส่วนของ Consumer Unit พร้อมทั้งต่อสายไฟเข้ากับส่วนของ Load Center