สายไฟภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้ามหลังน้ำท่วม

0

          หลังน้ำท่วม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนรีบเร่งฟื้นฟูเครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้าออกมาตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีสูง เนื่องจากสภาวะขาดแคลนสินค้าในตลาด

          ดังนั้นการซ่อมแซมเครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำให้โรงงานต่างๆ กลับมาผลิต

สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลูกค้าโดยทั่วๆไปนั้น จะเน้นให้ความสำคัญกับการซ่อมแซมเครื่องจักร

ใน 2 ส่วนหลัก สำคัญ คือ แมคคานิคส์ และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์

 

       “สิ่งหนึ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มักมองข้าม คือ สายไฟ”  เนื่องจากสายไฟเหล่านี้เมื่อน้ำท่วม

จะมีความชื้นเกิดขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะถูกมองข้ามว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ จึงทำให้บางครั้งสายไฟที่มี

ความชื้นเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับเครื่องจักร เมื่อถูกนำกลับไปใช้งาน

 

สาเหตุที่เราควรจะเปลี่ยนสายไฟ

         – ฉนวนของสายไฟจะมีอายุการใช้ ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพทางกายภาพ

             โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านการแช่น้ำมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้เกิดการเปื่อย , กรอบ

             หรือ แตกหัก ของฉนวนด้านใน ทำให้เมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้ว จะเกิดการลัดวงจรขึ้นได้

         – บางครั้งสายไฟที่ใช้งานมานาน อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าสายขาดใน ซึ่งเมื่อตอนทำการแยกทดสอบ

             เครื่องจักรอาจจะยังไม่พบสาเหตุเหล่านี้ แต่อาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการย้ายเครื่องจักรหลัง

             ทดสอบเสร็จแล้ว เมื่อจ่ายไฟเข้าไปอาจจะทำให้เครื่องจักรไม่ทำงานหรือมีอาการรวน เนื่องจากสายไฟ

             ที่มีปัญหาเหล่านี้ได้ ทำให้เราต้องเสียเวลากลับมาตรวจเช็คจุดบกพร่องอีกครั้ง

 

อุปกรณ์ที่แนะนำเมื่อต้องการจะเปลี่ยนระบบสายไฟ

– Junction Blocks

– Sensors with Connectors

– Cable with Connectors

 

 

Junction Blocks

 

                                   องค์ประกอบของ Jucntion Block

Junction Blocks ให้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

          – ประหยัดเนื้อที่และเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ตู้คอนโทรล อีกต่อไป
          – สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักร และติดตั้งคืนได้ง่าย เช่น ในกรณี เคลื่อนย้ายเครื่องจักรให้พ้นน้ำ
          – ตัว Junction Blocks เอง กันน้ำ กันฝุ่น และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
             เกี่ยวกับระบบสายไฟทั้งหมดขึ้นสู่ที่สูง ลดความเสี่ยงที่ระบบสายไฟจะต้องโดนน้ำ
          – เมื่อ Sensors มีการเสียหาย สามารถตรวจสอบสถานะจากสัญญาณไฟ LEDs ได้ทันที ทำให้ลดเวลา
             ที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ และยังทำให้การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สามารถทำได้ง่ายอีกด้วย
          – ไม่มีน้ำขังเหมือนตู้คอนโทรล ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ สนิม และความชื้นอีกต่อไป

 

                    ตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะ เป็นแบบขั้วต่อสาย

 

 

Cable with Connectors

 

how to choose the best taste platform
video porno gratis To be a stylish people

but LiLo forgot to wear a bra
youpornGuidance to purchase best watches online