ชุดควบคุมชุดสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลตา

0
ชุดควบคุมชุดสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลตา

Motor Protection
Motor Protection

การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสที่มีขนาดใหญ่กระแสขณะสตาร์ทมีค่าสูงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อมอเตอร์ได้ ดังนั้นขณะสตาร์ทมอเตอร์จะต้องหาวิธีการในการลดกระแสจำนวนนี้ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้คือ การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ และรันแบบเดลตา หรือแบบ (Y-D)
ในคอลัมน์  “ In the box” ของ EF magazine ฉบับนี้ เราได้ทำ Overview ภาพรวมของแบบแผงควบคุมชุดสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลตา มาเพื่อแนะนำองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
1. Motor Protection Circuit Breaker (MPCB)
เป็น Circuit Breaker ที่ออกแบบเพื่อใช้งานป้องกันกระแสลัดวงจรของมอเตอร์โดยเฉพาะ  ซึ่งมี   ข้อดีคือ สามารถปรับกระแสทริป หรือกระแสลัดวงจรได้
2.คอนแทคเตอร์ (Contactor )  : KM1:KM2:KM3
คอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการป้องกัน และ ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ซึ่งในชุดสตาร์มอเตอร์สตาร์ – เดลตา จะมีคอนแทคเตอร์ 3 ตัว คือ แมนคอนแทคเตอร์, คอนแทคเตอร์ที่ต่อขดลวดแบบสตาร์ และ คอนแทคเตอร์ที่ต่อขดลวดแบบเดลตา
3.ไทม์เมอร์ (Timer) : KT1
ใช้ไทม์เมอร์ เป็นตัวกำหนดเวลา เพื่อเปลี่ยนจากสตาร์ไปเป็นเดลตา แบบอัตโนมัติ
4. รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน (Overload Relay) : FR1
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน โดยส่วนใหญ่จะใช้ Overload relay ที่มาพร้อมกับคอนแทคเตอร์
5. Push Button : S1:S2
เป็นปุ่มกดที่คนสามารถใช้งานสั่งการทำงานระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามฟังชั่น หรือสั่งหยุดการทำงานในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งในชุดควบคุมนี้ จะใช้ Push button ในการเปิด-ปิด การใช้งานมอเตอร