คอนกรีตผสมเสร็จ READY-MIXED

1

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ READY-MIXED CONCRETE

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกรายจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์

ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้แก่ ซีแพค, ปูนซีเมนต์นครหลวง, ทีพีไอ, ชลประทานซีเมนต์, น่ำเฮง , เอเชียซีเมนต์, แฮนสัน เป็นต้นโดยเราจะเห็นได้ว่ามีแฟรนไชส์แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นมากมายกระจายอยู่ตามทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีงานการก่อสร้างวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ปูนซีเมนต์ (11%) วัสดุผสม (หินทราย 70%) และ น้ำ (17%)

โดยบางครั้งอาจจะมีการนำสารเคมีหรือน้ำยาผสมคอนกรีตที่ช่วยทำให้คอนกรีตลื่น และแข็งตัวช้ามาใช้ด้วย ซึ่งเมื่อผสมเสร็จน้ำ และซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการ “ไฮเดรชัน” โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่น และแข็งตัวซึ่งในสถานะนี้เราจะนิยมเรียกกันว่า “คอนกรีต” คอนกรีต จะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้

สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเป็นงานเสาและโครงสร้าง
สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นงานพื้น, คาน
สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นงานถนน ฐานราก

ปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงก็ คือคุณภาพของคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะได้มาจากการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ยังมีการควบคุมสัดส่วน ส่วนผสมของคอนกรีตโดยการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำเพื่อให้ได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอน และสม่ำเสมอด้วยการใช้จอ แสดงผลแบบดิจิตัลซึ่งถ้าสมัยก่อนการใช้โหลดเซลล์ และจอแสดงผลแบบดิจิตัลอาจจะเป็นทางเลือกที่ต้องลงทุนสูง แต่ในปัจจุบันราคาของอุปกรณ์โหลดเซลล์ และจอแสดงผลแบบดิจิตัลลดลงมามากทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแก่การลงทุนด้วยการแสดงผลที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันนี้ Plant concrete ในประเทศไทย อาทิเช่น ซีแพ็ค (CPAC), อินทรีย์คอนกรีต, ทีพีไอคอนกรีต (TPIPL), น่ำเฮงคอนกรีต, บอรอลคอนกรีต (BORAL), โออาร์ซี คอนกรีต, ชลประทานคอนกรีต ฯลฯ นิยมที่จะใช้โหลดเซลล์ และ มิเตอร์แบบดิจิตอล โดยเฉพาะมิเตอร์ยี่ห้อ RED LION CONTROLS ผู้ผลิตจากประเทศอเมริกา รุ่น PAX series ที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุดในขณะนี้พวกเราชาวเพื่อนวิศวกรลองมาดูกันว่าอุปกรณ์นี้มันดีอย่างไร

อันดับแรก จอแสดงผลรุ่น PAX series ของ RED LION ทุกตัวการันตี Made in USA
อันดับที่สอง อุปกรณ์จอแสดงผลดิจิตัลของ RED LION CONTROLS (PAXS) มีค่าความถูกต้องแม่นยำถึง 0.02 % ซึ่งหาได้ยากจากยี่ห้ออื่น

Analog Input Display Meter

PaxSerious_RedLionControl_เรดไรอ้อนคอนโทรลจอแสดงผล PAX series ของ RED LION CONTROL มีอยู่หลายรุ่น ทั้งแบบที่รับ INPUT เป็นสัญญาณดิจิตัลหรือ แบบที่รับสัญญาณ INPUT เป็นแบบ Analog เราลองมาดูรุ่นแรกที่ชื่อว่า PAXS ที่รับสัญญาณ Input แบบ Analog ที่ใช้คู่กับโหลดเซลล์ สาเหตุที่ทำให้แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทยนิยมใช้ PAXS มีดังนี้

  1. มิเตอร์ PAXS มีวิธีการใช้งานที่ “ง่าย” ทำให้การ SET ค่า PARAMETER ต่างๆ สามารถทำได้โดยผู้ใช้ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  2. มิเตอร์ PAXS มีฟังก์ชั่นการ CALIBRATE ที่ “แม่นยำ” กว่ามิเตอร์ยี่ห้ออื่น ๆ คือสามารถทำการ CALIBRATE น้ำหนักแบบละเอียด (LINEARIZATION) ได้ถึง 16 จุด ทำให้ค่าน้ำหนักที่มิเตอร์อ่านได้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น
  3. มิเตอร์ PAXS สามารถเพิ่มการ์ด OPTION OUTPUTได้ในภายหลังทำให้สะดวกต่อการวางแผนงาน เพิ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในอนาคต เช่น ต้องการ CONTACT RELAYS เพื่อไปสั่งตัดต่อ (ON-OFF) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ หรือ ต้องการสัญญาณ ANALOG OUTPUT (4-20 mA หรือ 0 -10 VDC ) เพื่อเชื่อมต่อ เข้ากับ PLC รวมไปถึงถ้าต้องการเชื่อมต่อเข้ากับตัว TOUCH SCREEN HMI (RED LION มี HMI จำหน่ายเช่นกัน) ผ่าน RS 485 COMMUNICATION เพื่อเก็บข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ไปในแต่ละวัน (DATA LOGGER) และการทำสูตรส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ (RECIPE/FORMULAS MANAGEMENT) ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
  4. เรดไลอ้อนคอนโทรล_คอนกรีตผสมเสร็จมิเตอร์ PAXS มีไฟเลี้ยง 10 VDC ไปจ่าย Load cell ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  5. มิเตอร์ PAXS สามารถต่อใช้งานกับ Load cell ได้ทุกยี่ห้อ

Digital Input Display Meter

นอกจากนี้แล้วยังมี รุ่นที่รับสัญญาณ INPUT แบบ Digital ชื่อว่า PAXI ที่นิยมใช้ในการวัด และควบคุมปริมาณน้ำเพื่อให้ได้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mix) อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในการควบคุมปริมาณส่วนผสมต่างๆ ในสัดส่วนตามสูตรที่ต้องการ
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในปัจจุบันได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตคอนกรีตได้ตั้งแต่ 30 -150 ลบ.ม./ชั่วโมง การใช้ดิจิตัลมิเตอร์ควบคุมปริมาณวัตถุดิบช่วยให้งานผลิตคอนกรีตดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนคนงานที่ใช้ในการวัดควบคุมปริมาณน้ำสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ_FlowMeter_เรดไลอ้อนการผสมคอนกรีต และเทคอนกรีตลงอย่างมาก รวมถึงคอนกรีตที่ผสมเสร็จ สามารถส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างในสภาพที่สด และยังไม่แข็งตัวพร้อมใช้งานได้ทันที

ในปัจจุบันการผลิตคอนกรีตมีแนวโน้มการใช้อุปกรณ์โหลดเซลล์ และจอแสดงผลแบบดิจิตัลกันอย่างแพร่หลายด้วยต้นทุนที่ลดลงมาอย่างมากที่สวนทางกับประสิทธิภาพ และความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นวันนี้เราจึงนำเอาจอแสดงผลแบบดิจิตัลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ มารีวิวให้พวกเราชาวเพื่อนวิศวกรมาให้ได้รู้จักกัน

ReadyMixedConcrete

1 ความคิดเห็น

  1. เปิดร้านทำคอนกรีตผสมเสร็จ ใช้เงินลงทุนขั้นตำ้เท่าใดครับ

Comments are closed.