การเลือกใช้ อุปกรณ์วัดระดับของแข็งอย่างไรให้เหมาะสม

0
Rotary
Rotary

อุปกรณ์วัดระดับของแข็งมีมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Rotary Paddle , Capacitance , Diaphragm , Vibration , Guide wave radar , Cable-based smart sensor , Ultrasonic อื่นๆ แต่คงมีคำถามว่าแล้วจะเลือกแบบไหนใช้กับ silo ของเราดีเนื่องจาก อุปกรณ์วัดระดับของแข็งแต่ละแบบก็มีข้อดีและหลักการทำงานที่ไม่เหมือนกัน
Level switch


จะเห็นว่ามีอุปกรณ์วัดระดับมากมายหลายแบบฉะนั้นถ้าเราทราบความต้องการและข้อมูลเหล่านี้ก่อนจะทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์วัดระดับได้ง่ายและเหมาะสมกับงาน

1.ความต้องการของระบบ (Requirement Process)

-เตือน (Alarm)   หรือ ตรวจจับ  (Detection)

-ควบคุม (Control)

-ดูค่าตลอดต่อเนื่อง ( Indicator )

ในกระบวนการแต่ละงานมีความต้องการที่ต่างกันบางงานต้องการนำอุปกรณ์วัดระดับมาทำหน้าที่กันวัตถุดิบใน silo ล้น และ หมด  ให้เราเลือกใช้ Level switch   บางงานต้องการนำไปเพื่อบอกปริมาณใน silo ให้เราเลือกใช้ Level Transmitter

2. ขนาดของแข็ง (Size)

-เมล็ด (Granules)

-ผง (Poder)

ในแต่ละกระบวนการมีวัตถุดิบแตกต่างกันทั้งน้ำหนักและขนาด เช่น เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดข้าวโพด เปลือกข้าว ผงไม้ ผงปูน ชิ้นไม้ อื่นๆ ซึ่งน้ำหนัก หนัก เบา และ รูปร่าง เล็ก ใหญ่ ไม่เท่ากัน จะทำให้ เลือก Level ที่สามารถรับแรงกดของวัตถุได้อย่างเหมาะสม เพราะ Level หลายชนิดถูกออกแบบมาให้ใช้ทนต่อแรงกดได้ดีเช่น Level switch type Capacitance Flush Mounth (ขณะติดตั้ง Low level)   บางงานเป็นถั่เลืองบดผสมแล้วก็ใช้ Level switch type Rotary paddle (ขณะติดตั้ง Low level or High level ก็ได้แต่ต้องเลือกขนาดของใบพัดให้เหมาะสม)

3. คุณสมบัติเฉพาะของแข็ง

-ค่าความหนาแน่น  (Density)

-ค่าความเป็นฉนวน (Dielectric constant)

-ค่าความนำทางไฟฟ้า (Conductivity)

-ค่าความชื้น (Moisture content)

-ส่วนประกอบ (Composition)

คุณสมบัติของแข็งเหล่านี้อาจเป็นข้อกำหนดในการใช้ Level เช่น ถ้า วัตถุดิบมีค่า Dielectric constant มากๆ เช่น ยาง แก้ว ก็ไม่สามารถใช่ Level switch type Capacitance ได้ หรือถ้าวัตถุดิบมีส่วนประกอบอื่นๆอยู่ด้วยเช่น ปุ๋ยก็จะทำให้กัดกร่อนวัสดุที่ทำจากโลหะใน Level เสียหายได้

 

4. ข้อมูลของกระบวนการ (Process data)

-วิธีการในการติดตั้ง  (Installation method)

-วิธีการเติมเข้าและออก  (Filling method)

-การสั่นสะเทือน (Vibration)

-อุณหภูมิ  (Temperature)

วิธีการในการติดตั้งมีทั้งติดตั้งเป็น Low level , Hi Level Hi-Hi level แล้วแต่จะเลือกใช้และในบางครั้งก็อาจถูกกำหนดให้ติดตั้ง Hi Level จากด้านบนเท่านั้นไม่สามารถติดด้านข้างได้เช่น silo ที่เป็นรูปรังผึ้งคือมีด้านทั้ง 4 ด้านติดกันการเลือก Level สามารถใช้ได้ทั้ง Rotary Paddle and Capacitance โดยการต่อสลิงไปตามความลึกที่ต้องการทั้งนี้ต้องเป็นไปตามSpec  วิธีการเติมเข้าและออก  เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องเลือกจุดติดตั้งไม่ให้วัตถุดิบมากระแทกโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้อุณหภูมิและการสั่นสะเทือนเป็นข้อพึงระวังเพราะ Level ส่วนใหญ่ไม่สามารถทนได้ต้องเลือกรุ่นให้เหมาะสม

 

5. ความปลอดภัย (Safety)

-บริเวณที่ต้องป้องกันการระเบิด (Hazardous area)

แล้วจะเลือกแบบไหนอย่างไรดีฉบับหน้าจะชี้แจงให้เห็นถึงคุณสมบัติ โครงสร้าง ความเหมาะสมในการใช้งานและของLevel switch เหล่านี้ครับ