โครงการ “นักศึกษาฝึกงาน” 2554

0
Work Experience student

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2554

ในโครงการ “นักศึกษาฝึกงานกับคอมโพแม็ก”  “Compomax Internship Program 2011”

พบกับอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ที่ทุกปี คอมโพแม็ก ได้เปิดโอกาส ให้กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีที่สาม ได้เข้ามาเตรียมความพร้อม มาทดลอง สัมผัสงานวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) เพื่อหาประสบการณ์  ก่อนที่จะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดยมีกิจกรรมดีๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการดังนี้

  • Lecture (การให้ความรู้ภาคทฤษฎี) เกี่ยวกับตัวสินค้าและการทำงานภายในองค์กร
  • Workshop (การให้ความรู้ภาคปฏิบัติ) ทดลองและเรียนรู้สินค้า จากการปฏิบัติด้วยตนเอง
  • On Sales เปิดโอกาสให้ออกไปพบลูกค้าพร้อมกับพนักงานขาย เพื่อเรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์จากสถานการณ์ต่างๆ
  • Competition (การประกวดผลงาน) สามารถร่วมสนุกกับทางบริษัท โดยการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแข่งขันชิงรางวัล

**ตั้งแต่ เมษายน – พฤษภาคม 2554 / สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด