วิธีสร้าง Theme Powerpoint

วิธีสร้าง Theme Powerpoint  มี 2 แบบครับ ( แบบยาก กับ ง่ายๆ )

1.  ใช้โปรแกลม  theme builder  ของ  Microsoft   เขียนขึ้นมา  วิธีการสร้างมีเขียนใว้ในเว็บนะครับลองอ่านดูครับ

เมือสร้างเสร็จแล้ว จะได้ไฟล์ออกมา คือ  (  nametheme.thmx  )  เอาไปว่างใว้ใน Folder

C:\Program Files\Microsoft Office\Document Themes 12\

theme  ที่เราสร้างก็จะไปอยู่ใน ช่อง   Desing   ของโปรแกลม

มาต่อแบบที่ 2 กันเลยครับ ง่ายๆมากๆ

 

1. คลิ๊กขวา หน้ากระดาษ

2. คลิ๊ก Format Background


 

3. ติกตรง  Picture of Texture fill

4. Browes  หาไฟล์ ที่จะมาเป็นพื้นหลัง

5. ไฟล์  รูปที่เราเตียม หรือ ออกแบบใว้

6. กด  Apply to All

7.ติกตรงเครื่องหมายถูก


 

8. Save  Theme ที่เรา สร้างใว้ใน โปรแกลม Powerpoint


 

9.  ตั้งชื้อของ  Theme  ตามที่เราต้องการ       ปิดโปรแกลมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่   (    เท่านี่ก็  จบเราก็จะได้ theme  สวยๆในใช้ในงานแล้ว ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ   )


 

10. เมือเปิด โปรปกลมขึ้นมาจะเห็นได้ว่า มี theme ที่เราสร้าง  อยู่ในช่อง  Desing