ม่านแสง EZ-SCREEN (Light Curtain)

กลับไปที่หน้าหลักของ Machine Safety-อุปกรณ์เซฟตี้

กลับไปที่หน้าหลักของ “ติดเครื่องสตาร์ทชาร์จกำลังการผลิต”EZ-SCREEN® – Point 1 Beam

RANGE 0.8-20 m และ 15-70 m เหมาะสำหรับป้องกันผู้ใช้เข้าในพื้นที่ทำงานซึ่งมีความละเอียดสูง

EZ-SCREEN® – Grids 2,3,4 Beam

RANGE  0.8-20 m  15-70 m เหมาะสำหรับป้องกันผู้ใช้เข้าในพื้นที่ทำงาน โดยรอบ

 

EZ-SCREEN® – Type 2 and Type 4

เหมาะสำหรับใช้ป้องกันมือ หรือ นิ้ว จากเครื่องจักร มีประเภทที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรหนักได้