การประเมินความเสี่ยง และเลือกใช้อุปกรณ์

กลับไปที่หน้าหลักของ Machine Safety-อุปกรณ์เซฟตี้

กลับไปที่หน้าหลักของ “ติดเครื่องสตาร์ทชาร์จกำลังการผลิต”

การประเมินความเสี่ยง และเลือกใช้อุปกรณ์

S1: บาดเจ็บเล็กน้อย                              S2: บาดเจ็บสาหัสถึงเสียชีวิต

F1: ไม่ค่อยใช้งาน                                  F2: ใช้งานประจำ

P1: มีอุปกรณ์ช่วยใช้                              P2: คนต้องใช้งานเอง